Noordhoff Uitgevers

Klimaatverandering

Wat doe jij liever? Lekker luieren onder een palmboom? Of hou je meer van een stevige schaatspartij op natuurijs? Wetenschappers zijn er nog niet uit: wordt het in de toekomst warmer of juist kouder op de wereld? Dat het klimaat verandert, is duidelijk. Zo weten we dat het in Europa 100 miljoen jaar geleden veel warmer was dan nu. Maar 20 duizend jaar geleden hadden we de ijstijd. Het was zo koud dat sneeuw en ijs niet konden smelten. Klimaatverandering is een natuurlijke zaak, maar sommige wetenschappers denken dat mensen er ook invloed op hebben. Zij vinden dat er te veel CO2 (zeg: see oo twee) in de lucht zit. Dat is een gas dat ervoor zorgt dat zonnewarmte niet weg kan. Daardoor stijgt de gemiddelde temperatuur. En dat heeft weer tot gevolg dat de zeewaterspiegel stijgt. Als gevolg hiervan zou Nederland voor de helft onder water komen te liggen. Maar wij kunnen dijken bouwen. Voor arme landen is het veel erger. Zij hebben daar geen geld voor.

Door klimaatverandering stijgt niet alleen de zeewaterspiegel. Als er gedurende lange tijd heel veel regen valt, kunnen de rivieren het water niet verwerken.

Tropisch warm of ijzig koud?

Er zijn veel dingen die het klimaat bepalen, zoals temperatuur, neerslag, wind, zeestromen en plantengroei. Alles reageert op elkaar. Het is dus lastig om iets over het klimaat te zeggen. Nog moeilijker is het om iets te zeggen over waardoor het klimaat verandert. Of hoe het er in de toekomst uit zal zien. Wetenschappers zijn het dan ook niet altijd met elkaar eens. Wel zijn er een paar theorieën, goede ideeën, waarover bijna niemand meer twijfelt. Bijvoorbeeld over de stand van de aarde. Die staat een beetje scheef naar de zon gericht. De stand verandert voortdurend zodat de zonnestralen steeds anders op de aarde vallen. Die verandering gaat heel langzaam, het duurt wel duizenden jaren. Maar op een bepaald moment zal de aarde zo naar de zon gericht staan dat de zonnestralen de aarde niet meer raken. Het wordt ijzig koud. Dan kan er een nieuwe ijstijd ontstaan.

Op dit moment is er van een ijstijd nog geen sprake. Het lijkt erop alsof het steeds warmer wordt. Sommige wetenschappers denken dat het de schuld is van de mensen. Omdat er de laatste honderd jaar steeds meer fabrieken en voertuigen gekomen zijn die CO2-gassen uitstoten. Deze gassen komen in de atmosfeer terecht, in de luchtlaag rond de aarde. Wetenschappers over de hele wereld werken nu samen om te onderzoeken hoeveel graden de temperatuur deze eeuw zal stijgen. Veel landen hebben afspraken gemaakt om de CO2-gassen te verminderen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het verdrag van Kyoto. Dat heet zo omdat de afspraken zijn gemaakt in de Japanse stad Kyoto. In het verdrag staat hoeveel CO2 een land mag uitstoten.
Maar sommige wetenschappers denken er anders over. Zij vinden dat klimaatverandering niet te stoppen is. Alle dure maatregelen zijn zonde van het geld. Het klimaat is in de loop van de tijd altijd veranderd en zal dat ook altijd blijven doen. Ze vinden dat je het geld beter kunt gebruiken om zo veel mogelijk mensen, dieren en gebieden te beschermen tegen klimaatverandering. Bijvoorbeeld door dijken te bouwen in gebieden die bedreigd worden door het stijgende zeewater. Of door waterputten te maken in Afrika, zodat mensen in tijden van droogte ook kunnen overleven.
Maar tegelijkertijd is het belangrijk om te proberen de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat kan door het gebruik van schone energie, zoals wind- en zonne-energie.

De klimaatverandering kun je er niet mee tegenhouden, maar voor het milieu is het beter om af en toe de auto te laten staan.

Details en informatie

  • Titel: Klimaatverandering
  • Auteur(s): Martine van Kolfschoten
  • Nummer: IC253
  • Niveau: 4
  • Siso: J 556