Noordhoff Uitgevers

Hugo de Groot

Hugo de Groot ontsnapte in een kist uit een kasteel. Om die bijzondere ontsnapping is hij heel bekend. Maar Hugo de Groot was veel meer dan alleen een gevangene op Slot Loevestein. Hij was een rechtsgeleerde. Dat is iemand die veel over de rechten van de mens weet. Rechten zijn wetten en regels over wat wel en niet mag. Hugo de Groot was het niet eens met de manier waarop het land wordt bestuurd. Daarom werd hij in 1618 opgepakt en gevangen gezet in Slot Loevestein. Zijn vrouw bedacht het plan om in een boekenkist te ontsnappen.

In Delft staat een standbeeld van Hugo de Groot. In die stad werd hij geboren.

Slimme jongen

Hugo de Groot werd geboren in 1583 in Delft. Hij was heel slim. Toen hij elf was ging hij al naar de universiteit. Hij studeerde er verschillende talen. Na zijn studie verhuisde hij naar Den Haag en werd daar advocaat. In die tijd was de koning van Spanje de baas in Nederland. Prins Maurits vecht tegen die koning en wil doorvechten tot Nederland weer vrij is. Een andere belangrijke man, Johan van Oldebarnevelt, vindt dat de oorlog veel te veel geld kost. Hugo de Groot is het met hem eens. Van Oldebarnevelt spreekt met Spanje een wapenstilstand af, ze zullen twaalf jaar lang geen oorlog voeren.

Op Slot Loevestein zat Hugo de Groot gevangen. Nu is het een museum.

Als Prins Maurits dat hoort is hij woedend. Hij laat Johan van Oldebarnevelt en Hugo de Groot gevangen nemen. Van Oldebarnevelt krijgt de doodstraf. Hugo de Groot krijgt een levenslange gevangenisstraf. Hij gaat naar de staatsgevangenis Slot Loevestein. Hugo de Groot werd streng bewaakt. Hij mocht niet naar buiten en niet praten met de andere gevangenen. Maar gelukkig stuurden zijn vrienden regelmatig boeken op. Hij leerde daardoor steeds meer. Maar het gaat niet zo goed met hem. Zijn vrouw Maria merkt dat en bedenkt het plan: de ontsnapping in de boekenkist.

In Gorinchem gaat de kist weer open en Hugo de Groot komt er uit. Vanuit Gorinchem vlucht hij in een koets naar Frankrijk. Hij woont daar tien jaar als een banneling. Zo noem je iemand die uit zijn eigen land is weggestuurd. Na die tien jaar wil hij graag terug. Hij mist zijn vaderland. Als hij in Rotterdam is, wil de regering hem oppakken. Hij moet weer vluchten en heeft nooit meer in Nederland gewoond. Maar na zijn dood in 1645 werd hij begraven in de kerk van zijn geboorteplaats Delft. Er is zelfs een prachtig versierd graf, een praalgraf, voor hem gemaakt in de kerk.

Details en informatie

  • Titel: Hugo de Groot
  • Auteur(s): Truus Visser-van den Brink
  • Nummer: JC284
  • Niveau: 2
  • Siso: J 937.3