Noordhoff Uitgevers

Disclaimer

Ars Scribendi Uitgeverij bv, h.o.d.n. Schoolsupport, besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Ars Scribendi kan echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan in alle gevallen beschikbaar, compleet, actueel, of betrouwbaar is. Ars Scribendi garandeert niet dat de site continu beschikbaar, veilig of foutvrij is. Ars Scribendi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.docukit.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Deze website kan een link bevatten naar een of meerdere websites die door andere partijen dan Ars Scribendi worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Ars Scribendi heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

De product- en merknamen op deze site zijn beschermd op grond van het merkenrecht. De product- en merknamen mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder. Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is beschermd op grond van het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Bij de samenstelling van deze site is getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact op te nemen. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Ars Scribendi.

De enige gebruikersinformatie die wordt opgeslagen, is het IP adres van waaruit deze site wordt bezocht, de gebruikte browser, de geraadpleegde pagina's en de datum en tijd van het bezoek. Deze informatie wordt alleen gebruikt door Ars Scribendi om een beeld te krijgen van de wijze waarop www.docukit.nl wordt geraadpleegd. Op basis hiervan kan de site verder aan de behoeften van de gebruikers aangepast worden.

E-mail berichten van Ars Scribendi zijn alleen bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van e-mails geen rechten worden ontleend. Ars Scribendi geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.