Documentatiecentrum

Graven naar vroeger

In de grond zitten veel sporen van vroeger. De muren van een kasteel van lang geleden, of een oude begraafplaats. Iemand die in de grond naar zulke sporen zoekt, heet een archeoloog. Als ze iets vinden, graven ze laagje voor laagje de aarde weg. Op die manier komen we dingen te weten over de geschiedenis. Want heel vroeger waren er nog geen foto’s. En geen boeken. Daarom zijn de sporen in de grond zo belangrijk. Vindt een archeoloog bijvoorbeeld ergens veel geraamtes, dan kan dat een oude begraafplaats zijn. Maar liggen er ook veel wapens, dan was daar misschien vroeger een slagveld. Dat is een plek waar twee legers tegen elkaar gevochten hebben.


© Flip Franssen/HH, Den Haag

Door in de grond te graven komen we veel te weten over het leven van vroeger.


Voorzichtig!

Archeologen doen heel voorzichtig tijdens een opgraving. Ze willen niets per ongeluk stukmaken. Maar zodra er een voorwerp uit de grond gehaald is, heeft de archeoloog een beetje haast. Iets dat duizenden jaren onder de grond heeft gelegen, kan slecht tegen lucht. En helemaal niet tegen wind en regen. Daarom wordt alles snel met speciale middelen behandeld. Dan blijft het langer goed. Dat heet conserveren. Bijzondere vondsten worden naar een laboratorium gebracht. Daar wordt onderzocht hoe oud het voorwerp is en waar het vandaan komt. Het voorwerp komt daarna in een depot terecht. Dat is een opslagplaats. Echt heel bijzondere vondsten gaan naar een museum.
Niet alleen onder de grond, maar ook onder water kun je dingen vinden. Zoals scheepswrakken. Dat zijn de resten van schepen die ooit gezonken zijn. Vaak is de lading zelfs nog aan boord. Vaak worden scheepswrakken bij toeval gevonden. Archeologie onder water heet maritieme archeologie.


© Gerlo Beernink Fotografie/HH, Den Haag

Met een borsteltje veegt de archeoloog het zand van de vondst.


Beroemde vondsten

De oudste boot die ooit is gevonden, lag zo’n 10 duizend jaar lang onder de grond. Tijdens een opgraving in Drenthe werd de kano ontdekt. Hij werd gemaakt van dennenhout. De kano werd niet gevonden door een archeoloog, maar door een boer. In Drenthe werd bij het dorp Yde ook een belangrijke vondst gedaan. Er kwam een lichaam van een meisje uit de grond. Ze is waarschijnlijk gestorven rond het jaar 0. En na onderzoek bleek dat ze met een mes gedood is. Waarom is nog niet duidelijk. Ook in andere landen wordt gegraven naar vroeger. Eén van de belangrijkste archeologische ontdekkingen is het graf van Toetanchamon. Deze Egyptische koning lag in een grafkamer met allerlei prachtige spullen, zoals juwelen en goud.
Soms vinden archeologen een hele stad! Een beroemde vondst is Pompeï, een Romeinse stad. De stad lag in Italië, naast de vulkaan Vesuvius. Op een dag in het jaar 79 barstte die vulkaan uit. Heel Pompeï verdween onder vuur en as. Door de dikke laag as bleef Pompeï goed bewaard.

Dit is een samenvatting van Junior-Informatieboekje 48 Graven naar vroeger.

Details en informatie

  • Titel: Graven naar vroeger
  • Auteur(s): Lucas Arnoldussen
  • Nummer: 48
  • Niveau: 1
  • Siso: J 902.2
123movies