Documentatiecentrum

Azteken

Een paar werklieden deden in 1978 in Mexico Stad een geweldige ontdekking. Ze vonden bij het graven toevallig de resten van de reusachtige Templo Mayor (de Grote Tempel) van het volk de Azteken. Die tempel was in 1521 verwoest door de Spanjaarden. Die veroverden toen het rijk van de machtige Azteken. Maar wat de Spanjaarden niet wisten, was dat de tempel onder de grond nog een heleboel gangen had. Na 1978 vonden wetenschappers daar een heleboel schatten van de azteken, zoals beelden, gouden maskers en juwelen. Maar ook speerpunten, offerschalen en botten van mensen die aan de goden waren geofferd. De Azteken brachten die offers om de goden tevreden te houden.

Op deze plaats in Mexico Stad stond ooit de reusachtige Templo Mayor van de Azteken.

Machtig volk

De Azteken waren een indianenvolk dat 200 jaar had rondgetrokken voor het een geschikte plaats vond om te gaan wonen. Dat was rond het jaar 1200. De goede plaats was een eiland in het Texcocomeer, precies op de plek waar nu Mexico Stad ligt. Daar bouwden ze de stad Tenochtitlan. Later woonden daar 250.000 mensen. Vanuit die stad begonnen ze oorlogen tegen de stammen in de omgeving. En ze wonnen bijna iedere slag. De Azteken werden zo een machtig en rijk volk. Als teken van hun macht bouwden ze de enorme Templo Mayor voor hun belangrijkste god Huitzilopochtli. Hij was de god van de zon en de oorlog.
De Azteken hadden honderden goden voor van alles en nog wat. Elk huis had een eigen altaar. Dat was een stenen tafel die werd gebruikt om iets aan de goden te offeren.

De Azteken hadden honderden goden voor van alles en nog wat. Hier zie je er vier.

De Azteken doodden hun vijanden liever niet tijdens de oorlog. Ze namen ze gevangen en lieten ze voor zich werken als slaven. Of ze offerden ze aan de goden. Soms met honderden tegelijk.
Veel van wat we over de Azteken weten, komt van de opgravingen die na 1978 in Mexico zijn gedaan. Maar enkele dingen weten we ook van de Spanjaarden. Toen die in 1519 tijdens hun ontdekkingstochten de Azteken ontmoetten, schreven ze heel wat over hen op. De Azteken hadden bijvoorbeeld een bijzondere manier van landbouw. Het gebied rond hun stad was erg moerassig. Eigenlijk was het niet geschikt om iets op te verbouwen. Maar de Azteken hingen rieten matten aan palen die in het moeras stonden. Op die matten gooiden ze slib. En zo kregen ze drijvende akkers, die chinampas heetten.

Met de Azteken liep het slecht af. De Spanjaarden wilden erg graag het goud van de Azteken hebben. De Azteken vonden goud wel mooi voor de versiering, maar ze vonden het niet veel waard. Uiteindelijk kwam het tot een oorlog, waarbij heel veel Azteken werden gedood. De Spanjaarden namen het goud mee en braken de tempel af. Net als de Azteken zelf altijd hadden gedaan bij de volkeren die zij veroverden.

Details en informatie

  • Titel: Azteken
  • Auteur(s): Gijs J. van der Hammen
  • Nummer: IC073
  • Niveau: 4
  • Siso: J 944.2

Video bekijken

123movies