Documentatiecentrum

Bedreigde dieren

Dieren van één soort heten samen een diersoort. IJsberen, hamerhaaien en huismussen zijn allemaal diersoorten. Als van een diersoort opeens veel dieren doodgaan, is dat nog niet zo erg. Als er te weinig jonge dieren bijkomen, kan de diersoort van de aarde verdwijnen. Want als het laatste dier van een diersoort doodgaat, is die diersoort uitgestorven. De laatste tijd sterven er steeds meer dieren uit. Dat komt doordat de mens niet zo voorzichtig omgaat met de natuur. Er zijn ook steeds meer bedreigde dieren. Die zijn nog niet uitgestorven, maar de kans dat dat gaat gebeuren is wel groot. Natuurorganisaties maken elk jaar lijsten met bedreigde diersoorten. Dat zijn de rode lijsten, en ze worden elk jaar langer.

De dodo stierf uit in de 17e eeuw (1600 tot 1700). De ooievaar was in 1991 bijna uitgestorven, maar gelukkig zie je hem tegenwoordig weer op veel plekken.

De vijand

Mensen zijn de grootste vijanden van de natuur. Er komen steeds meer mensen op de aarde. En veel mensen hebben veel ruimte nodig. Mensen bouwen huizen, kantoren en scholen, en leggen wegen en sportvelden aan. We kappen bomen voor het hout, of omdat we op die plek iets willen laten groeien. Onze auto's, vliegtuigen en fabrieken vervuilen de natuur. Daardoor hebben de dieren het steeds moeilijker. Het leefgebied van de orang-oetans in Indonesie en Maleisie wordt bijvoorbeeld steeds kleiner. Mensen kappen de bomen in de oerwouden om. In Nederland komen elk voorjaar veel padden om als ze de weg oversteken. Gelukkig helpen veel mensen en kinderen bij de paddentrek. Ze zetten de padden over in emmers.

'Wildzoekers' is een jeugdnatuurclub die is opgezet door een aantal natuurorganisaties. Je kunt er allerlei leuke dingen doen.

Het klimaat is langzaam aan het veranderen. Dat komt ook door de mensen. De uitlaatgassen van auto's en fabrieksdampen vormen een soort deken om de aarde. De warmte kan daardoor niet meer weg, en de temperatuur stijgt. Dat is het broeikaseffect. Door de klimaatveranderingen kan de natuur in de war raken. Op sommige plaatsen valt meer regen, op andere plaatsen juist minder. Daar wordt het droog. Dat heeft grote gevolgen voor de dieren. Er zullen door de klimaatveranderingen waarschijnlijk minder diersoorten overblijven.

Om dieren niet te laten uitsterven, zijn er wetten en regels. Op bedreigde dieren mag je niet jagen en je mag ze ook niet als huisdier houden.Vissers mogen niet te veel vis vangen en niet steeds op dezelfde plek vissen. In veel landen zijn natuurgebieden en natuurreservaten aangelegd. Daar worden dieren niet gestoord. Dierentuinen helpen ook om te voorkomen dat dieren uitsterven. Ze fokken bedreigde diersoorten. Daardoor worden er meer dieren geboren. Die worden soms teruggezet in de natuur. Het Wereld Natuur Fonds is de bekendste organisatie die dieren beschermt, je kent vast het logo met de pandabeer wel. Greenpeace doet ook veel voor dieren.

Details en informatie

  • Titel: Bedreigde dieren
  • Auteur(s): Moniek van Zijl
  • Nummer: JC188
  • Niveau: 2
  • Siso: J 590.2
123movies