Documentatiecentrum

Bollenteelt

Naar de bollen,
Naar die prachtige bollen.
Waar je sprakeloos geniet
Van de kleuren die je ziet!

Dit zijn de eerste regels van een heel oud liedje. De zanger hield van de prachtige bloembollenvelden. Van alle bolgewassen is de tulp in Nederland het bekendst. Een bolgewas is een plant die uit een bol groeit. Als buitenlanders tulpen zien, denken ze vaak aan Nederland.
Elk jaar komen vele duizenden toeristen de bloembollenvelden bekijken. De meesten velden liggen tussen Haarlem en Leiden. Vooral in en om Lisse vind je er veel. In Lisse is ook de grootste tuin met tulpen en andere bloembolgewassen. Je kunt die tuin alleen in het voorjaar bezoeken. Want in de lente staan de bolgewassen in bloei. Je hoort dan veel mensen zeggen: 'We gaan naar de Keukenhof'. Nu weet je wat daar te zien is. Er zijn ook mensen die denken dat je er keukens kunt bekijken.

In de lente staan in De Keukenhof duizenden tulpen in bloei.

De tulp: een bol met geschiedenis!

Narcissen, tulpen, lelies en hyacinten zijn bekende bolgewassen. Oorspronkelijk komen deze bollen uit andere landen. Vooral uit gebieden rond de Middellandse Zee. De tulp bijvoorbeeld komt uit Turkije. Hij dankt zijn naam aan de tulband. De bol van de doek die sommige Turken om hun hoofd dragen, lijkt op een tulp. De eerste tulpen zijn waarschijnlijk meegebracht door kruisridders of kooplieden. Kruisridders waren ridders die in de Middeleeuwen naar Israël gingen om de moslims te verjagen.
Meer dan 400 jaar geleden bloeiden in Nederland al tulpen. Het waren siertulpen uit Turkse tuinen. Charles Clusius kreeg ze van vrienden toegestuurd. Hij was onderzoeker en verzamelde planten in Leiden. In die tijd was de tulp een bijzonderheid. Rijke mensen hadden tulpen om anderen te laten zien hoe rijk ze waren. Want lang niet iedereen had zoveel geld dat hij tulpen kon kopen. De prijs bleef maar stijgen. Er wordt beweerd dat er iemand was die zijn huis ruilde voor een paar tulpenbollen!

Nederland is het belangrijkste bollenland van de wereld. Dat is te danken aan het weer en aan de grond. Hollandse winters zijn niet al te koud en de zomers niet al te heet. Dat is voor bloembollen precies goed.

Bollen groeien het beste in de grond achter de duinen. Daar zitten schelpen in de grond. Door de kalk in de schelpen vergaan de plantenresten. Wat overblijft is humus. Humus is een belangrijke voedingsstof voor bollen.

In de grond achter de duinen groeien bloembollen het best.

Bollenkwekers proberen steeds nieuwe soorten tulpen te kweken. Soms gebeurt dat per toeval. Dan groeit er bijvoorbeeld zomaar een gele tulp tussen de rode tulpen. De kweker is daar blij mee. Want misschien heeft hij een nieuwe soort ontdekt.
Bollen kweken is niet gemakkelijk. Het brengt veel werk met zich mee. Bovendien duurt het jaren voordat een bol zover is dat die geschikt is voor de verkoop. De bol moet dik genoeg zijn. Alleen als dat het geval is, zit er voldoende voedsel in. Nederlandse bloembollenkwekers verkopen hun bollen over de hele wereld. De koper koopt de bollen om de prachtige bloemen die eruit groeien. De kweker gaat het niet om de bloemen, maar om wat in de grond zit: de bollen!

Details en informatie

  • Titel: Bollenteelt
  • Auteur(s): William van den Akker
  • Nummer: IC007
  • Niveau: 3
  • Siso: J 637.6