Documentatiecentrum

Brandweer

Als er iets ernstigs gebeurt, kun je het alarm-nummer 1-1-2 bellen. Degene die de telefoon opneemt, vraagt waar het is gebeurd. En wie je nodig hebt: de brandweer, politie of een ambulance. Dan word je door verbonden met de meldkamer van de plaats waar het is gebeurd. Alles bij elkaar lijkt het lang te duren. Maar de brandweer zal altijd binnen ongeveer acht minuten aanwezig zijn. Ze gaan met loeiende sirene en blauwe zwaai-lichten op weg. De bevel-voerder heeft de leiding over de brandweer-ploeg. Hij beslist hoe de brand geblust gaat worden. Als hij weet dat het gaat lukken, geeft hij het sein 'brand meester'.

Brandweer-mannen zijn altijd snel bij een brand aanwezig.

In de kazerne

Een brandweer-man die dienst heeft, gaat naar de brandweer-kazerne. Daar blijft hij 24 uur. Overdag werkt hij. Er zijn van allerlei klussen te doen. Bijvoorbeeld controleren of alle plattegronden in de brandweer-auto liggen. Of brandslangen schoon maken. Brandweer-mannen oefenen ook veel. Ze doen oefeningen in blussen en ontruimen. Brandweer-mannen eten ook in de kazerne. Na het eten kan hij tv-kijken of kaarten. Daarna gaat hij slapen. En als het alarm af gaat? Dan stopt hij met werken, eten of slapen! Hij zorgt dat hij in een minuut zijn brandweer-pak aan heeft en in de auto zit. Klaar om de brand te blussen.

Alles staat en ligt op een vaste plek in de kazerne. Zo grijpt niemand mis.

In Nederland werken zo'n 27 duizend mensen bij de brandweer. Zij zijn samen het brandweer-korps. Een klein gedeelte daarvan is van beroep brandweer-man. Maar de meeste van hen zijn lid van de vrijwillige brandweer. Ze hebben ook een andere baan waar ze geld mee verdienen. Als ze aan het werk zijn, kan er natuurlijk een brandalarm komen. De vrijwillige brandweer-mannen kunnen dan met een semafoon worden opgepiept. Ze hebben met hun baas afgesproken dat ze direct weg mogen als dat gebeurt. In de kazerne heeft elke brandweer-man een eigen pak hangen. Ook is er voor iedereen een ademhalings-toestel. In dat toestel zit genoeg lucht voor ongeveer twintig minuten.

Brandweer-mannen doen meer dan alleen branden blussen. Als er een groot verkeers-ongeluk gebeurt, rukt de brandweer ook uit. Soms moeten ze een slachtoffer uit een auto losknippen. De brandweer komt ook bij overstromingen te hulp. Ze redden dan mensen en huisdieren die door het hoge water hun huis niet meer uit komen. Een andere belangrijke taak van de brandweer is het voorkomen van brand. De brandweer adviseert over de veiligheid in gebouwen. Ze maken bijvoorbeeld een vlucht-plan. Daarin staat waar de nood-uitgangen zijn. Ze geven ook voorlichting op scholen. Dan vertellen ze wat je kunt doen om brand te voorkomen.

Details en informatie

  • Titel: Brandweer
  • Auteur(s): Lien van Horen
  • Nummer: JC218
  • Niveau: 1
  • Siso: J 614.83
123movies