Documentatiecentrum

Brazilië

Brazilië: een land in Zuid-Amerika, zó groot dat Nederland er 240 keer in past. Een land van uitgestrekte oerwouden en volgepakte steden. Van voetbal, carnaval, de opzwepende samba. Van indianen, Europeanen en Afrikanen. Er is van alles te vinden in dit land.
Zoals zoveel landen in Zuid-Amerika heeft Brazilië een geschiedenis van geweld en onderdrukking. Tot 1500 woonden er alleen indianen. Toen kwam de Portugese zeevaarder Pedro Cabral over zee, gevolgd door veel van zijn landgenoten. Ze pakten hardhandig de grond af van de indianen. Op die grond legden ze plantages aan. Ze verbouwden suiker, wat ze goed konden verkopen. De indianen hadden het nakijken.
Zo werd Brazilië een kolonie van Portugal. Na een tijd waren er te weinig mensen om op de plantages te werken. Net als de Nederlanders deden voor Suriname, haalden de Portugezen toen mensen uit Afrika. Deze mensen lieten ze werken als slaven.

Brazilië is een van de grootste landen ter wereld. Het heeft tien buurlanden, waaronder Venezuela, Colombia, Peru en Argentinië.

Een land vol tegenstellingen

Sinds 1990 is Brazilië een democratische republiek. Dat wil zeggen: aan het hoofd van het land staat een president die door de mensen wordt gekozen. Tussen 1965 en 1985 was dit wel anders. Toen was de macht in handen van het leger. Wie het meest bezat, had het voor het zeggen. In Brazilië is altijd een groot verschil blijven bestaan tussen arme en rijke mensen.
De meeste mensen, ongeveer negentig procent, wonen in de kustgebieden van het land. Het weer is daar prettig en de kustgebieden zijn het meest geschikt voor landbouw. Sao Paulo, de grootste stad van Brazilië, en Rio de Janeiro liggen ook aan de kust. De hoofdstad van Brazilië is Brasilia. Deze plaats werd in 1950 in het binnenland gebouwd. Op die manier hoopte men de bevolking een beetje over het land te kunnen verdelen. Dat is niet gelukt.

Brazilië telt zeventien miljoen inwoners, waarvan tachtig procent in de grote steden woont.

Doordat Brazilië zo uitgestrekt is, heeft het verschillende landschappen. In het noordelijke deel ligt een grote laagvlakte. Hierdoorheen stroomt de Amazone, na de Nijl de langste rivier van de wereld. De vlakte noemen we daarom ook wel het Amazonegebied. Dit gebied bestaat voor een groot deel uit tropisch regenwoud. Het regenwoud is een paradijs voor planten en dieren. Er leven tapirs, slangen, apen, poema's, vogels en ontelbaar veel insecten en reptielen. Helaas wordt er veel te veel van het regenwoud gekapt. Mensen gebruiken de grond voor het houden van vee. Het vlees verkopen ze aan het buitenland. De bomen worden ook gekapt om de grond te gebruiken voor de mijnbouw. En natuurlijk voor het hout zelf. Mensen kopen graag tropisch hardhout. Het is mooi, oersterk en het rot niet, je hoeft er niets aan te doen.

Na het kappen blijft er een dorre, droge plek over. De vruchtbare aarde spoelt weg met de regen, je kunt weinig meer met de grond doen.

Het grote verschil tussen arm en rijk zie je vooral in de stad. De rijken wonen in mooie huizen in ruime wijken. Vaak staat om zo'n wijk een hek. Andere Brazilianen wonen met vijftig gezinnen in één huis, met één badkamer en één keuken. De allerarmsten hebben niet eens een huis. Zij wonen in hutjes van golfplaat en karton in een van de favela's (zeg: faavéljaas), de krottenwijken van de stad. En de kinderen. in Brazilië leven zeven miljoen kinderen op straat. Ze wassen auto's, poetsen schoenen of worden zakkenroller om aan geld te komen.

Sommige straatkinderen hebben 's nachts een dak boven hun hoofd, velen niet.

Details en informatie

  • Titel: Brazilië
  • Auteur(s): Kim Nelissen
  • Nummer: IC087
  • Niveau: 3
  • Siso: J 991
123movies