Documentatiecentrum

De bloemenveiling

Als je bloemen op de markt of in de winkel koopt, zijn ze vaak nog groen en in de knop. Ongelooflijk als je bedenkt wat de bos bloemen allemaal al heeft meegemaakt. Voor de bloemen bij jou thuis op tafel staan, zijn ze al door heel wat handen gegaan. Om te beginnen natuurlijk die van een kweker. Die kweekt de bloemen in een kas of op het land. Als ze groot zijn en goed van kleur, snijdt de kweker de bloemen af. Vandaar de naam snijbloemen. De wortels gaan niet mee. In koelwagens worden de bloemen 's nachts naar de bloemenveiling gebracht. Dat is de plaats waar de bloemen worden verkocht. Eerst worden ze opgeslagen in koelcellen. Zo blijven ze vers. 's Ochtends vroeg komt de keurmeester langs. Hij keurt de bloemen. Zijn ze echt vers? Zijn ze gezond? Zitten er genoeg bloemen in een bos? Als het antwoord ja is, kan het verkopen beginnen.

Wie biedt?

Snijbloemen worden niet op een normale manier verkocht. Ze worden geveild. Veilen wil zeggen: verkopen aan wie het meest wil betalen. Een veilingmeester is de baas in de veilinghal. Hij verkoopt de bloemen. Maar hoe weet de veilingmeester wat een koper wil betalen? Daarvoor heeft hij een veilingklok. Die werkt zo. Langs de rand van de klok staan de getallen 1 tot en met 100. Bij het veilen draait er een lampje langs deze getallen. Linksom, van 100 naar 1. Alle mensen die bloemen komen kopen, hebben een knopje. Hun knopje is verbonden met de klok. Wanneer een koper op zijn knopje drukt, blijft het lampje staan. De prijs die de koper betaalt, wordt bepaald door het getal waarbij het lampje blijft staan.

© KLM Aerocarto

De bloemenveiling van Aalsmeer is net zo groot als 120 voetbalvelden.

Een voorbeeld. De veilingmeester biedt een partij bloemen aan voor 150 euro. Het getal 100 op de klok staat dan voor 150 euro. Meneer Witteveen is de eerste die drukt. Het lampje brandt op 50. Hoeveel betaalt meneer Witteveen? Juist, 75 euro. Pak maar in. Je begrijpt dat een veiling best spannend is. Precies op tijd drukken, daar gaat het om. Hoe langer je wacht, hoe lager de prijs. Maar hoe groter de kans dat iemand anders eerder drukt.

Na de veiling worden de bloemen eerst verdeeld en verpakt.

De mensen die op de veiling bloemen kopen, noem je grossiers. Zij kopen grote partijen in. Daarna verkopen ze deze partijen in delen aan winkels en kramen. En daar kun je zelf een bos bloemen kopen.

Nederland is een bloemenland. Er worden jaarlijks miljarden bloemen gekweekt. Een groot deel daarvan gaat naar het buitenland. Tachtig procent, vier van elke vijf bloemen! Vanaf de veiling rijden elke dag tientallen vrachtauto's naar Duitsland en andere Europese landen. En ook naar Schiphol. Hollandse bloemen vliegen over de hele wereld. De grootste bloemenveiling in Nederland is de Verenigde Bloemenveiling in Aalsmeer. Daar werken 1800 mensen. Behalve bloemen worden er ook planten geveild. In het gebouw wordt dag en nacht gewerkt. Op doordeweekse dagen kunnen bezoekers een kijkje komen nemen. Dat doen zo'n 16.000 mensen per jaar. Hoe lang deze manier van veilen nog blijft bestaan, is wel de vraag. Want langzaam komt het veilen via internet op gang. Wie biedt meer?

Details en informatie

  • Titel: De bloemenveiling
  • Auteur(s): Zeger van Mersbergen
  • Nummer: ic049
  • Niveau: 3
  • Siso: J 630.8