Documentatiecentrum

De burgemeester

Nederland is verdeeld in gemeenten. Een gemeente is een stad, een groot dorp of een paar dorpen bij elkaar. Het hoofd van de gemeente is de burgemeester. Samen met andere mensen bestuurt hij de gemeente en zorgt hij ervoor dat alles binnen de gemeente goed verloopt. Het gebouw waarin de burgemeester werkt, heet het stadhuis of gemeentehuis. Hij ontvangt er mensen en vergadert er. De burgemeester werkt namens alle burgers in zijn gemeente. Daarom is hij veel tussen de mensen. Hij moet weten wat de mensen bezighoudt. Hij houdt ook een spreekuur. Burgers kunnen dan langskomen met een vraag of een probleem.

Een burgemeester vergadert veel, hij moet veel beslissingen nemen.

Samenwerken

De burgemeester werkt veel samen met de wethouders. Ze vormen samen het college (zeg: kolleezje) van burgemeester en wethouders. Afgekort is dat het college van B&W. Het college gaat over het geld van een gemeente. Het maakt een begroting. Daarin geeft het aan hoe het geld wordt verdeeld over alle dingen die in het komende jaar gedaan moeten worden. Bij vergaderingen van het college van B&W is de burgemeester de voorzitter, hij heeft de leiding. De burgemeester is ook het hoofd van de brandweer en de politie in zijn gemeente. Met hen overlegt hij dus ook regelmatig. Als er een ramp gebeurt, moet de burgemeester direct in actie komen. Hij roept dan een groep mensen bij elkaar en zegt wat iedereen moet doen.

Nederland heeft ongeveer 480 gemeenten en dus ook zoveel burgemeesters. Van elke vijf burgemeesters is er één een vrouw. De grootste gemeente is Amsterdam. Daar wonen 750 duizend mensen. Hun burgemeester is Job Cohen. De kleinste gemeente is het eiland Schiermonnikoog. Als een gemeente een nieuwe burgemeester zoekt, komt er een advertentie in de krant. De gemeenteraad van de gemeente nodigt dan mensen uit die geschikt zijn voor de baan. Na veel gesprekken kiest de raad welke twee personen het meest geschikt zijn. De regering kiest daarna één van de twee uit. Hij of zij wordt benoemd door koningin Beatrix.

Sinds 1857 dragen burgemeesters een ambtsketen of ambtsketting. Dat is een zware, zilveren ketting. Er hangt een zilveren penning of medaille aan. Daarop staat aan de ene kant de naam of het wapen van de gemeente. Aan de andere kant staat het wapen van Nederland. Een burgemeester draagt de ambtsketting bij officiële gelegenheden in zijn stad of dorp. Bijvoorbeeld als hij een nieuw sportpark komt openen. Of als hij op bezoek gaat bij een inwoner die honderd jaar is geworden. Aan zijn ketting kun je de burgemeester herkennen. Als hij gewoon in het gemeentehuis zit te vergaderen, draagt hij de ketting niet.

Burgemeester Deetman van Den Haag ontvangt koningin Beatrix.

Details en informatie

  • Titel: De burgemeester
  • Auteur(s): Darja de Wever
  • Nummer: JC153
  • Niveau: 2
  • Siso: J 393.53
123movies