Documentatiecentrum

De landmacht

Al zolang er mensen zijn, maken ze ruzie met elkaar. Soms ontstaat er oorlog uit een ruzie tussen twee landen. Vaak gaat het dan om stukken land of om geloof. Dat was lang geleden al zo. En dat is nu nog zo. Gelukkig niet in de buurt van Nederland. De laatste oorlog in Nederland was de Tweede Wereldoorlog. Die duurde van 1940 tot 1945. Er gingen heel veel mensen dood. Mensen hadden honger. Huizen werden kapot geschoten. Toen de oorlog was afgelopen, werden veel landen vrienden van elkaar. Ze spraken af dat ze elkaar in het vervolg zouden helpen.

In 1949 is de NAVO opgericht: een aantal landen beloofde elkaar te helpen als één van hen werd aangevallen door een ander land.

Het leger nu

Het Nederlandse leger bestaat uit vier onderdelen. De luchtmacht bewaakt het luchtruim. De marine houdt toezicht op de kust en de zee. De marechaussee is de politie van alle soldaten. En de landmacht bewaakt het land. Bij de landmacht werken ongeveer 34.000 mannen en vrouwen. Ze hebben allemaal leren vechten. Want als het oorlog is, moeten ze het land verdedigen. Maar de laatste oorlog is meer dan vijftig jaar geleden. Het leger doet dus ook andere dingen. Bijvoorbeeld met zandzakken de dijken ophogen, als er een overstroming dreigt. De officiële naam voor leger is strijdkrachten.

Vroeger moesten alle jongens in dienst als ze 18 waren. Dat was verplicht. Dat is nu niet meer zo, omdat er al zo lang geen oorlog is geweest. Nederland heeft nu een beroepsleger. Vrouwen kunnen ook in het leger. Militair is een beroep, net als bloemist of bouwvakker. Als je in het leger wilt, moet je tussen de 17 en 27 jaar zijn. Eerst word je goed onderzocht door dokters. Want je moet heel gezond zijn om als militair te kunnen werken. Daarna krijg je een opleiding van drie maanden. Als je die met goed resultaat beëindigt, word je ten slotte militair.

In het leger zijn verschillende rangen. Aan iemands rang kun je zien hoe belangrijk hij of zij is. Iedereen begint als soldaat. Maar als je lang genoeg bij het leger blijft en goed je best doet, kun je sergeant, kapitein of zelfs generaal worden. Soldaat is de laagste rang en generaal de hoogste. Iedereen wordt aangesproken met zijn rang en achternaam, dus: sergeant Jansen en kolonel Pietersen. Aan de sterren en strepen op de schouders van militairen kun je zien welke rang ze hebben.

Bij het bordspel Stratego strijden legers tegen elkaar. Ook in deze legers komen verschillende rangen voor.

Details en informatie

  • Titel: De landmacht
  • Auteur(s): Gert van der Maten
  • Nummer: JC089
  • Niveau: 2
  • Siso: J 399.33