Documentatiecentrum

De Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een bijzonder natuurgebied. Het ligt in de provincie Flevoland. Het gebied is bijna zesduizend hectare groot. Dat is zes bij tien kilometer. Je vindt er rietvlaktes, bos, grasland en waterplassen. Voor een groot deel is het ook moerasgebied. Daar is de grond nat en zacht. Het ziet er een beetje uit zoals ons land er waarschijnlijk duizenden jaren geleden uitzag. Er lopen konikpaarden, edelherten, heckrunderen vrij rond. In Almere staat Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. Daar kun je informatie over de Oostvaardersplassen krijgen. Een ander bezoekerscentrum is in Lelystad.


© Rob de Wind, Munnekeburen

In de Oostvaardersplassen kun je een excursie maken met een boswachter.

Grauwe gans

Tussen 1959 en 1968 werd het stuk grond – wat nu De Oostvaardersplassen is – ingepolderd. Het was eerst het IJsselmeer, allemaal water dus. Het land werd droog gemaakt om er fabrieken neer te zetten. Maar na een paar jaar stond er nog steeds geen fabriek. En toen ontdekten grauwe ganzen het gebied. Wel een paar duizend. Het idee van industriegebied werd losgelaten en het werd een natuurgebied. De ganzen bleven, en er kwamen nog veel meer dieren bij. De Oostvaardersplassen is nu een staatsnatuurmonument.


© Your Captain Luchtfotografie/ANP, Rijswijk

De konikpaarden houden het gras kort. Het hoeft dus niet gemaaid te worden.

In de Oostvaardersplassen leven wel 130 vogelsoorten. Veel vogels komen er broeden of overwinteren. Niet alle jonge vogels blijven. Sommigen sluiten zich aan bij andere kolonies. Dat zijn groepen vogels die bij elkaar leven. Zonder insecten in de buurt zouden er nooit zoveel vogels zijn. Er leven er miljoenen in de Oostvaardersplassen. Muggen en vliegen leggen hun eitjes in de vele waterpoelen. De larven zijn voedsel voor de vogels. Dat zijn de jonge muggen en vliegen die uit de eitjes komen. Er zijn ook vlinders, libelles en bijen. En andere kleine dieren, zoals kikkers, ringslangen, bevers, hazen en vleermuizen.

De Oostvaardersplassen is een jong natuurgebied. Het verandert nog steeds. Rietland wordt grasland. De wilgenbossen worden dunner. De meidoorns, sleedoorns en braamstruiken worden juist voller. In de toekomst komen er meer planten en dieren. Veel natuurliefhebbers willen de bossen en natuurgebieden met elkaar verbinden. Dan kunnen de dieren vanuit de Oostvaardersplassen op andere plekken komen. En andersom. Maar het aanleggen van zulke 'dierenroutes' kost veel geld. De regering moet nagaan of het kan. Misschien kan een edelhert dan ooit van de Hoge Veluwe naar de Oostvaardersplassen wandelen.

Details en informatie

  • Titel: De Oostvaardersplassen
  • Auteur(s): Diana Doornenbal
  • Nummer: JC305
  • Niveau: 2
  • Siso: J 570.5