Documentatiecentrum

Dementie

Dementie is een verzamelnaam van tientallen ziektes die te maken hebben met de hersenen. Mensen met dementie kunnen niet goed meer denken en hun geheugen werkt vaak slecht. Vooral oudere mensen krijgen deze ziekte.
Dementie is nog niet te genezen. Maar bij sommige mensen kan de ziekte langzamer verlopen door bepaalde medicijnen te gebruiken. 
Ook voor degenen die zorgen voor iemand met dementie is dat vaak zwaar. Steeds meer organisaties denken mee over hoe ze mensen met dementie en hun familie kunnen helpen.
Onderzoekers in de hele wereld zijn op zoek naar de oorzaken en naar medicijnen die dementie kunnen genezen of voorkomen. Maar wanneer dit zal zijn, weten ze niet.


Het is voor iemand met dementie goed de hersenen te blijven gebruiken, bijvoorbeeld door de krant te lezen of een potje te scrabbelen. Zo blijven de hersenen fit. Door samen dingen te doen voelt iemand zich ook minder snel alleen. 

Hersenen

Hersenen bestaan uit heel veel zenuwcellen. Via de zenuwcellen hebben de verschillende delen van de hersenen contact met elkaar en met de rest van je lichaam. Zenuwcellen gaan soms stuk, dat is niet erg. De hersenen kunnen nieuwe cellen aanmaken. Bij iemand die dementie heeft, gaan er erg veel cellen stuk en er komen geen nieuwe voor in de plaats. Daardoor gaat iemand dingen vergeten. Of hij krijgt problemen met taal of bewegen.
Meer dan honderd jaar geleden onderzocht de Duitse arts Alois Alzheimer hersenen van zijn patiënten na hun dood. Hij zag dat de hersenen gekrompen waren en dat er afwijkingen waren. Deze vorm van dementie wordt de ziekte van Alzheimer genoemd.
Om te weten of iemand dementie heeft, kan die persoon worden onderzocht door  een neuroloog. Hij kan de hersenen onderzoeken met een MRI-scanner. Op de foto’s kan hij zien of er veranderingen aan de hersenen zijn.
Dementie is een ziekte die heel geleidelijk gaat. Het begint vaak met vergeetachtigheid. Vaak krijgt de patiënt problemen met denken of rekenen. Maar ook koken of zichzelf aankleden worden moeilijk. Dementie kan ook het gedrag van iemand veranderen. Patiënten kunnen soms opeens boos of verdrietig worden. Ze hebben nergens zin in of ze worden heel onrustig.
Voor familieleden kan dat heel moeilijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer een demente ouder zijn zoon of dochter niet meer herkent. Het is vaak zwaar voor een mantelzorger om iemand met dementie te verzorgen. Soms gaat een patiënt dan naar een dagopvang. Daar kan hij meedoen aan allerlei activiteiten.
Wanneer het te gevaarlijk wordt om thuis te blijven wonen, gaan mensen met dementie in dat stadium vaak naar een verpleeghuis.

Gezond leven

Voor mensen met dementie is het belangrijk dat ze mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Als ze nog niet zo ziek zijn, willen ze graag blijven werken. Zo zijn er ook mensen met dementie die over hun ziekte vertellen tijdens lessen aan jonge mensen die in de zorg willen werken. 
Er wordt al tientallen jaren onderzoek gedaan naar dementie. Toch is het nog steeds niet bekend hoe het komt dat iemand de ziekte krijgt. Je kunt niet voorkomen dat je dementie krijgt, maar door gezond te leven kun je wel uitstellen dat je ziek wordt. 

  


Onderzoekers denken dat je dementie uit kunt stellen door zo gezond mogelijk te leven en actief te zijn. Samen bewegen is nog leuk ook!


Dit is een samenvatting van Informatieboekje 65 Dementie.

Details en informatie

  • Titel: Dementie
  • Auteur(s): Alieke Bruijns
  • Nummer: 65
  • Niveau: 3
  • Siso: J 606.15
123movies