Documentatiecentrum

Dieren in de waddenzee

In en bij de Waddenzee leven veel dieren. Misschien heb je vanaf een veerboot naar een Waddeneiland wel eens een zeehond gezien. Ze liggen vaak op een zandbank. De Waddenzee is een beschermd natuur-gebied. Er wordt voor gezorgd dat de dieren en planten daar rustig en gezond kunnen leven. De Waddenzee ligt in het Noordwesten van Nederland. Links ervan liggen de Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Ze liggen tussen de Waddenzee en de Noordzee in. De Waddenzee is land en zee tegelijk. Dat komt door de getijden. Eb is laag water en vloed is hoog water. Bij eb is de Waddenzee bijna geen zee meer, maar vooral land. De stukken land die dan droog vallen, noem je wadden.

De Waddenzee ligt tussen het noordwesten van Nederland en de Waddeneilanden in.

Klei en slib

In zes uur tijd verandert eb in vloed en andersom. In die zes uur wordt er heel veel water vanuit de Noordzee tussen de Waddeneilanden door geperst. Er is dan een sterke stroming, en daardoor zijn er geulen ontstaan. Dat zijn lange, diepe stukken water. Het water dat er doorheen stroomt, sleept van alles mee. Zandkorrels zijn zwaar en zakken naar de bodem. Maar stukjes klei zijn licht. Ze spoelen door naar de wadden. Als het water op zijn aller hoogst staat, komt het water tot stilstand. Dan dwarrelt de klei naar beneden. Het wordt slib. Dat is een heel plakkerig goedje, dat vol zit met voedsel. Veel dieren leven daarvan.

In en op de bodem van de Waddenzee leven veel diertjes. Je vindt er schelp-dieren, wormen, kreeftjes, garnalen en slakjes. Schelp-dieren hebben vaak twee schelpen. Die passen precies op elkaar en kunnen open en dicht. In zo'n schelp leeft een weekdier. Dat is een zacht diertje zonder botten. In de Waddenzee leven ook veel vissen, zoals kabeljauw, schar en tong. Haringen leven er ook, maar alleen de jonkies. Als ze groter worden, vertrekken ze naar de zee bij Engeland of Denemarken. Haringen zijn nooit alleen, omdat ze in een school bij elkaar zwemmen.

Voor vogels is er veel voedsel te vinden op de bodem van de Waddenzee.

Omdat de bodem van de zee twee keer droog ligt, kunnen vogels er makkelijk naar voedsel zoeken. Schol-eksters, wulpen en eider-eenden lusten de diertjes die in de bodem leven graag. In het Waddengebied zijn reservaten, waar vogels worden beschermd. In de Waddenzee leven twee soorten zeehonden: de gewone en de grijze zeehond. Een zeehond is een zoogdier. Jonge zeehonden komen soms in de problemen. Een moeder kan maar voor één jong tegelijk zorgen. Krijgt ze er twee, dan laat ze er eentje in de steek. Dat noem je een huiler. Huilers worden gelukkig vaak door mensen gered en naar de zeehonden-opvang gebracht. Daar kan hij opgroeien. Als de zeehond groot is, wordt hij terug gezet in de Waddenzee.

Details en informatie

  • Titel: Dieren in de waddenzee
  • Auteur(s): Karin Janssen
  • Nummer: JC217
  • Niveau: 1
  • Siso: J 596.4
123movies