Noordhoff Uitgevers

Dierenwelzijn

Wilde koeien leven in de zomer en winter buiten en moeten zelf hun voedsel bij elkaar scharrelen. Andere koeien staan in een stal en krijgen het voedsel voor hun neus geschoven. Zij kunnen nooit eens lekker buiten lopen. Welke dieren hebben het beter? Dat is een moeilijke vraag. Bij dierenwelzijn gaat het vooral om de kwaliteit van leven. Een dier voelt zich het best in een zo natuurlijk mogelijke omgeving, zonder pijn, spanning en angst.
Voor je kunt bepalen of een dier het goed of slecht heeft, moet je weten hoe een dier van nature leeft. Er is veel onderzoek gedaan naar dieren in het wild en in gevangenschap. Zo komen onderzoekers veel te weten over wat dieren prettig vinden en hoe de mensen daarvoor kunnen zorgen. Hoe je voor dieren moet zorgen, is vastgelegd in wetten. Er komen nog steeds nieuwe wetten. Wie zich niet aan de wetten houdt, krijgt straf!

Misschien vind je het zielig, deze dieren in de kou. Maar ze zijn het gewend en ze leven voor hen op een natuurlijke manier.

Boerderij en dierentuin

Er komen steeds meer mensen bij op de wereld. Er is dus steeds meer voedsel nodig. Mensen willen graag vlees, melk en eieren eten, maar ze willen er niet zoveel voor betalen. Daarom wordt voedsel goedkoop geproduceerd. Dat kan door dieren dicht op elkaar in hokken te stoppen en ze zo snel mogelijk te laten groeien. In deze bio-industrie wordt niet gekeken naar het welzijn van dieren. Steeds meer mensen vinden dat verkeerd, ook boeren. In de nieuwste stallen wordt dan ook vooral gelet op wat de dieren nodig hebben voor een goed leven.
Niet alleen op de boerderij wordt naar het welzijn van dieren gekeken, ook in de dierentuin. In een speciale wet voor dierentuinen staat beschreven hoe er voor dieren gezorgd moet worden. In sommige dierentuinen mogen dieren rondlopen in een omgeving die zo goed mogelijk op de echte natuur lijkt. Maar het blijft lastig, want grote dieren hebben enorm veel ruimte nodig. Bijvoorbeeld tijgers, ijsberen en dolfijnen. Het voordeel van een dierentuin is, dat mensen onder de indruk raken van de dieren die ze er in het echt zien. Zo kunnen ze meer respect voor dieren in het wild krijgen.

Legkippen in de bio-industrie zitten veelal heel dicht op elkaar. In 2013 is dat voorbij, maar ook daarna is de ruimte per kip nog klein.

Respect

Voor steeds meer mensen is respect voor dieren belangrijk. Ook voor mensen die medicijnen maken. Voor het testen van nieuwe medicijnen, gebruiken ze vaak proefdieren. Wel proberen ze deze dieren dan zo goed mogelijk te behandelen en te verzorgen. Steeds vaker worden dieren vervangen door een kweek. Daarmee kun je ook medicijnen uitproberen. De mensen die medicijnen maken, hebben regelmatig contact met mensen van de stichting 'Proefdiervrij'. Samen bekijken ze hoe ze het dierenleed kunnen verminderen.
Mensen hebben veel verschillende meningen over het gebruik van dieren. Sommigen vinden het prima dat dieren gebruikt worden. Andere mensen komen juist op voor het belang van dieren. Bijvoorbeeld mensen van de 'Dierenbescherming'. Deze organisatie heeft een aparte website voor kinderen: 'Kids for Animals'.
Wat kun jij doen voor het welzijn van dieren? Je kunt lid worden van een organisatie. Maar je kunt ook goed opletten als je eten of kleding koopt. Het is niet altijd duidelijk welke producten diervriendelijk zijn. Daarom zijn er keurmerken bedacht. Bijvoorbeeld het EKO-keurmerk. Als je dat ziet, weet je dat dieren die voor dit product gebruikt zijn, een zo goed mogelijk leven hebben gehad. In de biologische landbouw hebben de dieren meer ruimte en kunnen ze naar buiten.
Er zijn ook mensen die geen dierlijk voedsel eten. Op die manier voorkom je natuurlijk het meeste dierenleed. Vegetariërs eten geen vlees en meestal ook geen vis. Veganisten gaan zelfs nog verder. Zij gebruiken ook geen eieren of melkproducten. En ze dragen geen leren schoenen.

Details en informatie

  • Titel: Dierenwelzijn
  • Auteur(s): William van den Akker
  • Nummer: IC290
  • Niveau: 3
  • Siso: J 590.2