Documentatiecentrum

Dijken

Nederland is een echt waterland. Het grenst aan de Noordzee en de Waddenzee. In het binnenland zijn allerlei rivieren zoals de Maas, de Rijn en de IJssel. Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. De zeespiegel is de hoogte van het zeewater. Gelukkig beschermen dijken het land tegen het water. In totaal hebben de dijken in Nederland een lengte van wel 18 duizend kilometer. Dat is de afstand van Amsterdam tot de Australische stad Sydney. Omdat Nederland zo laag ligt, kan het echt niet zonder dijken. Een dijk is een hoge strook grond langs een rivier of langs zee. Als het water hoog staat, houdt de dijk het water tegen.


© Jurjen Drenth/HH, Den Haag

Veel dijken zijn begroeid met gras. Soms is er ook een weg over.


Soorten dijken

Er zijn verschillende soorten dijken. Een zeedijk ligt langs zee en beschermt het land tegen zeewater. Een rivierdijk ligt langs een rivier en beschermt het land tegen het overstromen daarvan. Het is niet eenvoudig om een dijk te bouwen. Hij moet stevig en veilig zijn. Daarom is het binnenste deel van de dijk meestal van zand en klei gemaakt. Eerst moet de grond onder de dijk stevig gemaakt worden. Dat gebeurt laag voor laag. Bij elke laag wordt de dijk zwaarder en wordt er meer water uit de bodem geperst. Daardoor zakt de dijk een beetje naar beneden. Er zijn heel wat vrachtwagens met zand nodig om een dijk te kunnen bouwen. Als de dijk er eenmaal ligt, moet hij onderhouden worden. Tijdens de dijkinspectie wordt gecontroleerd of de dijk nog waterdicht en stevig is. Dat is belangrijk, want als de dijk niet goed is, kan er een dijkdoorbraak ontstaan. De dijk houdt dan het water niet meer tegen en het land loopt onder water.


© ANP Historisch Archief/ANP, Rijswijk

Bij de watersnoodramp in 1953 braken veel dijken door. Meer dan 1800 mensen verdronken.


Dijken vroeger

Ongeveer tweeduizend jaar geleden werden in Nederland de eerste dijken gebouwd. Dat gebeurde vooral in Friesland. De boeren wilden hun land beschermen tegen het water. De Romeinen legden ook dijken aan in Nederland. Die verdwenen toen de Romeinen weer weg waren, omdat niemand ze onderhield. Rond het jaar duizend werden er weer dijken gebouwd. Graaf Floris de Vijfde vond het belangrijk dat Nederland beschermd werd door grote sterke dijken. In die tijd ontstonden ook de heemraden. Dat waren groepen mensen die samen zorgden voor de aanleg en het onderhoud van de dijken. Uit die heemraden ontstonden later de waterschappen en die bestaan nu nog steeds.
De veranderingen in het klimaat zorgen ervoor dat dijken steeds meer nodig zijn. Het klimaat is het weer dat je in een land vaak hebt. De aarde warmt heel langzaam op. Daardoor smelt er ijs op de Zuidpool en in Groenland. Dat water zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt. Woon je in een drijvend huis? Dan heb je nergens last van. Je huis beweegt gewoon mee!

Dit is een samenvatting van Junior-Informatieboekje 43 Dijken.

Details en informatie

  • Titel: Dijken
  • Auteur(s): Hans van Dijk
  • Nummer: 43
  • Niveau: 2
  • Siso: J 697.5
123movies