Documentatiecentrum

Discriminatie

Discriminatie is een probleem dat in alle landen voorkomt, vroeger en ook nu. Bij discriminatie gaat het er altijd om dat mensen worden achtergesteld vanwege eigenschappen die er helemaal niet toe doen. Bijvoorbeeld hoe ze eruit zien. Discriminatie komt vaak voort uit vooroordelen. Alle mensen hebben vooroordelen. Dat is niet erg, als je maar begrijpt dat ze niet kloppen met de werkelijkheid. Bij discriminatie worden mensen ongelijk behandeld vanwege bepaalde kenmerken. Dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat in Nederland geldt. Als jij het gevoel hebt dat je wordt gediscrimineerd, kun je terecht bij een meldpunt. Dat kan meestal telefonisch of via Internet. Een goede manier om discrimineren bespreekbaar te maken, is een spreekbeurt of een werkstuk.


© Ron Giling/Lineair, Arnhem

Niemand is gelijk. Er zijn zoveel verschillen dat het vreemd is dat er discriminatie bestaat. Voor hen die ermee te maken hebben is het erg vervelend.

Door de eeuwen heen

Discriminatie is van alle tijden. Minderheden waren vaak het slachtoffer. Bij de Romeinen bijvoorbeeld, werden Christenen gedood om hun geloof. Vanaf 1500 kwamen Europese ontdekkingsreizigers in contact met volkeren in verre landen. De negers in Afrika bijvoorbeeld. De Europeanen beschouwden hun eigen ras – de blanke mensen – beter dan alle andere rassen. Daarom veroverden ze landen in Afrika en moesten de inwoners hun manier van leven veranderen. Een voorbeeld van deze rassendiscriminatie is de apartheid in Zuid-Afrika. Een ander voorbeeld is de Holocaust door Hitler. Hij vervolgde niet alleen joden, maar ook anderen minderheden zoals zigeuners, gehandicapten en homoseksuelen.

Discriminatie is verboden

In artikel 1 uit de Grondwet staat dat discriminatie verboden is. Het maakt niet uit welke godsdienst of nationaliteit je hebt. En of je een man bent of een vrouw. In Nederland hebben we nog geen wet die voorschrijft dat een gebouw zoals een winkel of restaurant, voor iedereen toegankelijk moet zijn. Als je in een rolstoel zit, is het soms moeilijk om binnen te komen. Vaak doet een eigenaar wel zijn best om het gebouw toegankelijk te maken. Maar misschien heeft hij nog geen geld om het te regelen. Volgens de wet is hij niet strafbaar.

Klagen over discriminatie

Iemand die op zijn of haar werk gediscrimineerd wordt, kan een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens (CRM). Daar kan een zaak snel behandeld worden. Het is gratis en je hebt geen advocaat nodig. Een nadeel is dat de baas hoeft niet te luisteren naar de uitspraak van het college. Ook bij een meldpunt kun je met je klachten terecht. Daar worden álle serieuze klachten behandeld. Het is belangrijk dat iemand zijn of haar verhaal kan vertellen. De mensen die bij een meldpunt werken, kunnen goed luisteren.


© Bureau Art. 1, Utrecht

Het is belangrijk dat mensen weten wat discriminatie is. En wat het met slachtoffers doet. Daarom geven medewerkers van meldpunten tegen discriminatie voorlichting op scholen en bedrijven.


 

Dit is een samenvatting van Informatieboekje 365 Discriminatie.

Details en informatie

  • Titel: Discriminatie
  • Auteur(s): Petra Cremers
  • Nummer: IC365
  • Niveau: 3
  • Siso: J 313.1
123movies