Documentatiecentrum

Donor

Soms gebeurt het dat iemand heel erg ziek is en medicijnen niet meer helpen. Dan is het mogelijk dat deze patiënt een orgaan van iemand anders krijgt. Daardoor kan een patiënt meestal weer goed functioneren en langer leven.
Veel mensen vinden het belangrijk om zieke mensen te helpen. Zij laten vastleggen dat ze na hun dood organen willen doneren.
Transplanteren is niet zonder risico. Wanneer er iets nieuws in je lichaam komt, zal het lichaam dit willen vernietigen. Net als bacteriën. Daarom zal de patiënt waarschijnlijk zijn leven lang medicijnen moeten blijven slikken.
Zou jij donor willen worden? Misschien vind je het een vreemd idee om na te denken over je dood. Toch is het slim om dat wel te doen. Zo weten bijvoorbeeld je ouders wat je wil. En bedenk: er is geen goede of foute keuze, alleen jouw keuze.


© Frank Muller/HH, Amsterdam

Soms kan een levend persoon een orgaan doneren, zoals een vader of zus. Bij nieren kan dat goed: je kunt met één gezonde nier prima leven.

De transplantatie

Al 2000 jaar geleden dachten mensen na over transplantatie. Toch duurde het tot 1906 voor artsen probeerden een nier te transplanteren. Omdat er toen nog weinig bekend was over infecties, mislukte de transplantatie.
In de loop van de vorige eeuw gingen wetenschappers veel meer begrijpen van infecties en afstoting. Daarom zijn transplantaties steeds succesvoller en worden ze vaker uitgevoerd.
Transplantatie moet heel zorgvuldig gebeuren. Daarom is in de jaren negentig van de vorige eeuw een wet gemaakt waarin duidelijk staat wat wel en niet mag.

Wat moet er allemaal gebeuren?

Als een mogelijke donor dood gaat, gaan artsen volgens een protocol aan het werk. De computer van Eurotransplant zoekt precies uit wie er het beste past bij deze donor. Niet ieder orgaan past in ieder lichaam. Nederland werkt samen met enkele Europese landen, zodat de kans groter is om een geschikte donor te vinden.
Een coördinator regelt allerlei zaken, zoals de controle van de organen en het bloed. Hij regelt ook een plek in de operatiekamer, de juiste artsen en het vervoer van het orgaan. Het vervoer gebeurt meestal met een ambulance, zonodig met zwaailichten en sirenes. Organen zijn maar kort 'houdbaar' na de dood of buiten het lichaam.


© Arno Massee Fotografie, Rijnsaterwoude

Een donororgaan wordt zo snel mogelijk naar een patiënt gebracht. Dit orgaan betekent voor de ontvanger vaak een gezonder leven.

De operatie

Een operatie duurt meestal een paar uur. Het is spannend voor iedereen. Zal de operatie goed gaan? Zal het nieuwe orgaan gaan werken?
Voor de nabestaanden van een donor is het heel verdrietig dat ze een geliefde verloren hebben. Maar ze kunnen er ook een goed gevoel van krijgen dat de organen van hun geliefde andere mensen beter kan maken. De coördinator houdt tot vier maanden na de operatie contact met hen.
De familie van de donor en de patiënt weten van elkaar niet wie ze zijn. Dat is in de wet afgesproken. Wel vertelt de coördinator aan de nabestaanden of de operatie gelukt is. Ook vertelt hij of het orgaan naar een man of een vrouw is gegaan, hoe oud die persoon is en in welk land hij woont.
Soms wil een patiënt de nabestaanden van een donor bedanken. Via de coördinator kan hij een brief sturen. Als de nabestaanden dat willen kunnen zij een brief terug sturen. In de brieven worden geen namen en adressen genoemd.


 

Dit is een samenvatting van Informatieboekje 373 Donor.

Details en informatie

  • Titel: Donor
  • Auteur(s): Lonneke Snijder
  • Nummer: IC373
  • Niveau: 3
  • Siso: J 373