Documentatiecentrum

Ecosteden

Ongeveer de helft van de wereldbevolking woont in een stad. Al die mensen hebben last van luchtvervuiling door de verbranding van fossiele brandstoffen en verkeersdrukte en dat zijn niet de enige stadse problemen. In ecologische steden zijn veel van deze problemen opgelost. Stadsbestuurders zien die oplossing in duurzaam omgaan met voedsel, water, energie en materialen. Als je duurzaam leeft, verklein je jouw ecologische voetafdruk, het deel van de aarde dat je gebruikt voor kleding, voedsel, verwarming en andere zaken.

Vervoer en verkeer

In veel steden zijn milieuzones ingesteld waar alleen vervoermiddelen mogen rijden met een lage uitstoot van vervuilende gassen. Ook zie je steeds meer elektrische bussen en zelfs bussen die op waterstof rijden. Maar de fiets is het schoonste vervoermiddel en een goede oplossing voor de lange files. In Kopenhagen bijvoorbeeld gaat al 60% van het woon- en werkverkeer met de fiets. Daar worden de verkeerslichten niet ingesteld op auto’s, maar op fietsers.


© Ursula Bach/City of Copenhagen

In Kopenhagen hebben fietsers de ruimte. 

Wonen en leven

In een ecologische stad gaan mensen zuinig om met energie en water en hergebruiken ze hun afval zo veel mogelijk. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor wc’s, de was en om tuinen te besproeien. Alle energie komt van schone energiebronnen: zon, wind, water en aardwarmte. 
In een ecostad is sprake van een kringloopeconomie: de grondstoffen voor producten en gebouwen kunnen weer opnieuw worden gebruikt. En van afvalproducten worden nieuwe grondstoffen gemaakt. Stadsecologen stimuleren de bewoners om meer groen te planten. Groene planten en bomen zorgen voor koelte, zuurstof en schonere lucht. 


© EFEKT Architects

Vlak bij de stad Almere wordt een zelfvoorzienende ecowijk gebouwd. De bewoners halen hun energie, water en voedsel uit hun eigen wijk en woningen.

Details en informatie

  • Titel: Ecosteden
  • Auteur(s): Susanne Neutkens
  • Nummer: 92
  • Niveau: 4
  • Siso: J 614.6
123movies