Documentatiecentrum

Een nieuwe koning

Op 30 april 2013 is in de Nieuwe Kerk in Amsterdam Willem-Alexander ingehuldigd als nieuwe koning van Nederland. Deze ceremonie is eigenlijk een bijzondere openbare vergadering van de Staten-Generaal. Alle leden van de Eerste en de Tweede Kamer kwamen bij elkaar om de eed van koning Willem-Alexander te horen. Hij beloofde plechtig zich aan de Nederlandse grondwet te houden.
Tijdens de inhuldiging liggen verschillende symbolen op roodfluwelen kussens op een tafel. De kroon, de scepter, het rijkszwaard en de rijksappel. De rijksappel bijvoorbeeld is het symbool voor de eenheid van het rijk.
Na meer dan 100 jaar zit er weer een koning op de troon. Vóór Willem-Alexander regeerden er drie koninginnen. Nu Willem-Alexander tot koning is gekroond, is kroonprinses Amalia, zijn opvolgster.


© Robin Utrecht/HH, Amsterdam

Op 30 april 2013 is koning Willem-Alexander ingehuldigd als staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden. Dus ook van Curaçao, Sint Maarten en Aruba.

Van republiek naar koninkrijk

Vroeger was Nederland een republiek. Om te begrijpen hoe Nederland een koninkrijk werd, moet je iets weten over de situatie in Europa rond 1800. Nederland kwam toen onder invloed van het machtige Frankrijk. Napoleon was keizer van Frankrijk. Hij was een slimme generaal en veroverde veel landen, waaronder Nederland. Stadhouder Willem V, lid van de familie Oranje-Nassau, vluchtte naar Engeland. Enkele Europese landen vochten samen tegen Napoleon en hij werd in 1815 verslagen bij de beroemde Slag bij Waterloo. Intussen had Willem I zichzelf tot koning van de Nederlanden uitgeroepen. Hij was de zoon van de gevluchte stadhouder. Zijn macht werd door de andere landen in Europa erkend.
De familie van Willem-Alexander zit dus al vanaf 1815 op de Nederlandse troon.

De taken van de koning

De taken van de koning zijn sindsdien wel veranderd. De eerste koning, Willem I, was echt de baas in Nederland. Tijdens de regeerperiode van Willem II kwam er, na rellen, in 1848 een nieuwe Grondwet. Koning Willem-Alexander maakt deel uit van de Nederlandse regering. Maar hij is niet de baas, dat is het parlement, de Eerste en Tweede Kamer. Een van de taken van de koning is het uitspreken van de troonrede op Prinsjesdag. Verder heeft de koning elke week een gesprek met de minister-president. Hij geeft advies aan de minister-president, maar die hoeft daar niets mee te doen.
De koning heeft ook ceremoniële taken. Zoals het openen van een gebouw of het bezoeken van een concert of tentoonstelling. Ook brengt hij samen met de koningin regelmatig een officieel bezoek aan een staatshoofd van een ander land. Dat is niet voor de gezelligheid, maar om onderwerpen te bespreken die voor beide landen belangrijk zijn. Er gaan veel mensen mee op zo'n reis. Mensen uit de regering. Maar ook zakenlieden die bespreken welke mogelijkheden er voor Nederland zijn om handel te drijven met dat land.

Het gezinsleven van een koning is niet hetzelfde als dat van een gewoon gezin. Wel proberen koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun kinderen zo normaal mogelijk op te voeden. Maar bij hun hek staan altijd mensen van de beveiliging.
En zij hebben personeel in huis voor allerlei werkzaamheden. Koning Willem-Alexander is 24 uur per dag en 7 dagen in de week koning. Het kan dus gebeuren dat hij ineens weg moet voor een belangrijke bespreking, terwijl hij met zijn gezin zit te eten of op vakantie is.


© Robin Utrecht/ANP Rijswijk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zorgen ervoor dat er niet steeds foto's van hun kinderen gemaakt worden. Een paar keer per jaar nodigen ze fotografen van kranten en tijdschriften uit om foto's te komen maken. De rest van het jaar moeten ze hun gezin met rust laten.

Details en informatie

  • Titel: Een nieuwe koning
  • Auteur(s): Lynette de Ruijter
  • Nummer: IC364
  • Niveau: 3
  • Siso: J 936.4
123movies