Documentatiecentrum

Filosofie

Het woord filosofie komt uit het Grieks en betekent `liefde voor wijsheid`. Filosoferen is nadenken over vragen waar niet één goed antwoord op bestaat zoals ‘Bestaat de tijd?’. Hoe we in de Westerse wereld denken over de wereld om ons heen, is ontstaan in het Griekenland van 2500 jaar geleden. Een heel bekende Griekse filosoof was Socrates. Hij was de eerste die filosofeerde over goed en slecht, over ethiek

©Shutterstock, New York
Kan een robot denken? Wat is denken? Kun je denken zonder dat te weten? Een filosofische vraag roept vaak nieuwe vragen op. Zo denk je er dieper over na.

Het beroep filosoof

Iedereen die zich met filosofie bezighoudt, mag zich filosoof noemen. Filosofen denken niet alleen, ze schrijven hun gedachten ook op in boeken en artikelen en praten erover tijdens lezingen of op TV. Veel filosofen geven les. Ze vertellen hun leerlingen over de geschiedenis van de filosofie, ze helpen hen om filosofie beter te begrijpen en ook om zelf te filosoferen. Ook werkt een aantal filosofen als coach. De Denker des Vaderlands is een filosoof die de taak heeft filosofie bekender te maken. 

©Shutterstock, New York en Kick Smeets/ HH, Den Haag
Is meer altijd beter? Filosoof Bas Haring stelde als kind al filosofische vragen en weet nog steeds de antwoorden niet. Wel blijft hij erover schrijven en praten.

Leren van filosoferen

Moet de regering het inenten van kinderen verplichten of hebben ouders het recht om te weigeren? Filosofen denken na over dit soort dilemma’s en zetten zo duidelijk mogelijk uiteen wat er allemaal bij zo’n beslissing komt kijken.
Op sommige scholen hebben kinderen regelmatig een filosofisch gesprek in de klas. Daarbij leer je heel precies te zeggen wat je denkt en ga je na waaróm je iets denkt. Ook leer je goede en slechte argumenten van elkaar te onderscheiden. Je ontdekt dat verschillende mensen verschillende gedachtes kunnen hebben over hetzelfde onderwerp.

Details en informatie

  • Titel: Filosofie
  • Auteur(s): Karin van Hoof
  • Nummer: 97
  • Niveau: 5
  • Siso: J 152
123movies