Documentatiecentrum

Floris de Vijfde

In 1254 werd Floris de Vijfde geboren. Bij zijn geboorte stond al vast dat hij zijn machtige vader Willem zou opvolgen als graaf van Holland. Dat was een edelman die de baas was over een gebied. Maar Willem werd vermoord toen Floris twee jaar was. Floris was dus veel te jong en er werd iets bedacht. Zijn oom zou een aantal jaren invallen, tot Floris twaalf jaar was. Want dan was je in die tijd volwassen. De moeder van Floris was vaak ziek. Daarom zorgde zijn tante Aleid voor hem. Zij nam een koster, iemand die in de kerk werkt, in dienst als schoolmeester.

Zo zag Floris de Vijfde er misschien uit.

Wraak

Toen Floris twaalf werd, ging hij aan het werk als graaf van Holland en Zeeland. Floris trouwde en kreeg zeven kinderen. Op zijn 22ste werd hij tot ridder geslagen.
De eerste klus die Floris wilde doen, was wraak nemen op de moordenaars van zijn vader. Hij wilde ze te grazen nemen. Het lukte hem pas na tien jaar om uit te vinden waar zijn vaders lichaam verborgen lag. Floris zorgde ervoor dat zijn vader een eervolle begrafenis in de kerk van Middelburg kreeg. Ondertussen was het een onrustige tijd. Edelen probeerden uit alle macht om hun bezit en macht te houden. Zij waren van adel en leenden grond van een graaf of koning.

Floris liet wel zes kastelen bouwen. Het Muiderslot staat er nog steeds. Je kunt het bezoeken.

De edelen vonden dat Floris te aardig was voor de boeren en de burgers. Hij gaf boeren en burgers rechten. Ze mochten veel van Floris. Floris was niet alleen in Holland en Zeeland de baas. Ook daarbuiten hield hij alles goed in de gaten. De koningen van Frankrijk en Engeland waren elkaars vijanden. Floris koos partij voor de Engelse koning Edward. Zij spraken af dat ze hun kinderen zouden uit-huwelijken. Dat betekent dat hun kinderen met elkaar zouden gaan trouwen. Dan zouden ze hun gebied en macht flink vergroten. Dat is allemaal niet doorgegaan en Edward en Floris kregen uiteindelijk ruzie.

Het is slecht afgelopen met Floris de Vijfde. Hij werd vermoord toen hij 42 jaar was. Zijn vijand Edward van Engeland spande samen met de edelen. Samen smeedden zij een complot, een geheim plan. Tijdens de jacht namen de edelen Floris gevangen. Ze sloten hem op in zijn eigen Muiderslot. Boeren hoorden ervan en wilden Floris bevrijden. Maar tijdens de bevrijding stak een van de edelen Floris met zijn zwaard. Floris stierf. Van al zijn zeven kinderen leefde alleen Jan nog. Hij zou Floris opvolgen, maar hij was vaak ziek. Hij stierf niet lang daarna. En zo kwam er een einde aan het verhaal van Floris de Vijfde en zijn machtige graven-familie.

Details en informatie

  • Titel: Floris de Vijfde
  • Auteur(s): Ida Schuurman
  • Nummer: JC255
  • Niveau: 2
  • Siso: J936.1
123movies