Documentatiecentrum

Gandhi

Gandhi leefde in India en Zuid-Afrika en had al tijdens zijn leven miljoenen volgelingen. Hij kwam op voor gelijke rechten voor iedereen. Het maakte niet uit of je arm of rijk was en welke godsdienst je had. 
In de tijd dat Gandhi leefde hoorde India bij Groot-Brittannië en werden de Indiërs uitgebuit door de Britten. Ook daartegen kwam Gandhi in verzet. Hij protesteerde zonder geweld te plegen, en noemde dit vreedzaam verzet.
Gandhi’s grote droom was een onafhankelijk India waarin hindoes en moslims vreedzaam met elkaar leefden. Toen India uiteindelijk onafhankelijk werd van Groot-Brittannië werd het land opgedeeld in drie delen: West-Pakistan en Oost-Pakistan voor de moslims en India voor de hindoes.
Gandhi bleef zich inzetten voor een vreedzaam India. Maar op een avond, toen hij naar een gebedsdienst ging, werd hij door een fanatieke hindoe doodgeschoten omdat hij het niet eens was met Gandhi.


© Archiv Peter Rühe/GandhiServe/Lineair, Arnhem

Gandhi en zijn volgelingen in 1930 tijdens de Zoutmars, een voettocht van 325 kilometer om te protesteren tegen de hoge prijs die de Indiase regering vroeg voor zout. Aangekomen bij de zee maakten ze zelf zout uit zeewater
.

Een gewone jongen

Gandhi was de jongste in een gezin van vier kinderen. Zijn vader zat in de politiek
Hij was een gewone jongen, niet bijzonder goed op school en nogal verlegen. Hij hield niet van sport, maar wandelde graag in zijn eentje. Toen hij dertien was, trouwde Gandhi met een meisje dat door de ouders was uitgezocht. Dat was normaal in die tijd. Op zijn negentiende ging hij naar Engeland om te studeren. Toen hij 22 jaar was, keerde hij terug naar Indië.
Een onderdeel van het hindoeïsme is het kastenstelsel. Als Indiër word je geboren in  een kaste. Tijdens je leven kun je niet van kaste veranderen. De allerarmste mensen hoorden bij geen enkele kaste, zij zijn kasteloos. Gandhi vond het kastenstelsel een afschuwelijk systeem waartegen hij zich verzette. Voor hem was iedereen gelijk.

Zuid-Afrika

Nadat Gandhi in 1981 uit Engeland terugkwam naar India, werkte hij als advocaat. Toen hij werd gevraagd om in Zuid-Afrika te komen werken, verhuisde hij met zijn gezin daar naartoe. Zuid-Afrika was ook een Britse kolonie. Hij verbleef er 21 jaar en heeft veel betekend voor de gelijke rechten van Indiërs. Er leefden veel Indiërs in Zuid-Afrika en zij hadden veel last van discriminatie. Gandhi werd de leider van een politieke groep die zich verzette tegen de ongelijke behandeling. Hij riep de groep op om zich op een vreedzame manier te verzetten. 
Toen Gandhi met zijn gezin in 1915 in India terugkeerde, hadden de mensen al veel gehoord over zijn strijd tegen ongelijkheid. Veel mensen stonden hem op de kade in Bombay enthousiast op te wachten.
Net als in Zuid-Afrika leefde Gandhi sober en bleef hij zich inzetten tegen ongelijkheid, geweld en armoede. En voor de kastelozen. Voortdurend voerde hij acties, ging in hongerstaking en regelmatig werd hij opgepakt en in de gevangenis gegooid. 
Alle acties van Gandhi hebben er toe geleid dat discriminatie in India op grond van kasten nu officieel verboden is. Toch zijn er nog veel verschillen tussen arm en rijk en kinderarbeid is er nog heel gewoon.
Gandhi leeft allang niet meer, maar de mensen in India zijn hem niet vergeten. Vooral voor arme Indiërs blijft hij een held. Gandhi is het symbool geworden van vreedzaam verzet, niet alleen in India, maar in de hele wereld.


© Alamy/Imageselect, Wassenaar

Een standbeeld van Gandhi in Amsterdam. Het plaatsen van dit beeld was een idee van een hindoe-organisatie. Met dit beeld worden Gandhi en zijn geweldloze strijd tegen ongelijkheid ook in Nederland herdacht
.


Details en informatie

  • Titel: Gandhi
  • Auteur(s): Annemarie van den Brink
  • Nummer: 47
  • Niveau: 3
  • Siso: J India 947.6
123movies