Documentatiecentrum

Geven aan goede doelen

Op onze aarde gaat het niet overal even goed. Dieren worden mishandeld. Bossen worden gekapt. Mensen hebben niet genoeg te eten. Of ze zijn ziek en er zijn geen medicijnen voor. Kinderen kunnen niet naar school. Ook zijn er grote rampen. Om de problemen aan te pakken, zijn er hulporganisaties. Dat zijn groepen mensen die samenwerken en hulp bieden waar dat nodig is. Ze zamelen geld in, maar soms ook spullen. Er zijn veel hulporganisaties. Ze zetten zich in voor verschillende goede doelen. Wat goed is, mag iedereen zelf bepalen. Jij steunt misschien de Dierenbescherming, terwijl je vriend geld ophaalt voor de bouw van een waterput in Afrika.

Geven jullie thuis wel eens iets aan een goed doel?

Hulp

Hulporganisaties werken meestal voor één goed doel. Door geld in te zamelen kunnen ze hulp bieden. De organisaties maken vaak reclame. Met radio- en televisiespotjes en advertenties vertellen ze mensen over hun goede doel. Veel mensen geven graag voor een goed doel. Ze doen een gift door een bedrag op de rekening van de hulporganisatie te storten. Mensen kunnen ook regelmatig geld geven. Dan worden ze donateur. Bij een hulporganisatie werken veel vrijwilligers. Zij gaan bijvoorbeeld collecteren. Dan gaan ze met een collectebus langs de deuren om geld op te halen.

Een hulporganisatie moet een vergunning hebben om te mogen collecteren.

Veel hulporganisaties geven hulp aan arme landen. Die worden ook wel ontwikkelingslanden genoemd. Hulp aan deze landen heet ontwikkelingshulp. De meeste arme landen liggen in Afrika en Azië. De mensen hebben er weinig geld. Er is honger en armoede. Mensen wonen in krotten of leven gewoon buiten. Kinderen kunnen niet naar school en voor zieken zijn er geen medicijnen. Deze problemen zijn niet snel op te lossen. Er moet voor lange tijd hulp gegeven worden. Oxfam Novib is een hulporganisatie die veel aan ontwikkelingshulp doet. Deze organisatie geeft vooral geld aan hulporganisaties in de landen zelf. Want daar weten ze het best wat er nodig is.

Er zijn ook goede doelen en hulporganisaties voor kinderen. Unicef bijvoorbeeld, komt op voor de rechten van kinderen. Ieder kind heeft het recht om naar school te gaan. In sommige landen kunnen kinderen niet naar school, omdat de school te ver van hun huis is. Of omdat ze hard moeten werken. Kinderen hebben ook recht op gezondheid. Maar in veel ontwikkelingslanden worden kinderen niet eens ingeënt. Daardoor gaan er veel kinderen dood aan ziektes. Stichting Edukans wil ervoor zorgen dat kinderen in ontwikkelingslanden naar school kunnen gaan. Scholen in Nederland kunnen Edukans helpen. Bijvoorbeeld door mee te doen aan "Operatie Schoenendoos". Kinderen in de klas vullen dan allemaal een schoenendoos met spullen voor een kind in een ontwikkelingsland. Edukans brengt de dozen naar kinderen die de spullen goed kunnen gebruiken.

Details en informatie

  • Titel: Geven aan goede doelen
  • Auteur(s): Kim Nelissen
  • Nummer: JC155
  • Niveau: 1
  • Siso: J 309
123movies