Documentatiecentrum

Geweld

Je krijgt op de speelplaats een duw of een klap. Iemand laat je struikelen, zomaar voor de lol. Je hebt dan te maken met geweld. Dat is niet leuk, maar geweld kan nog veel ernstiger zijn. Iemand kan in elkaar worden geslagen of zelfs doodgeschopt. Zonder dat je het misschien in de gaten hebt, kijk je bijna elke dag naar geweld. Want in veel kinderprogramma's en kinderseries komt geweld voor.
Iemand in elkaar slaan, een bushokje vernielen, iemand uitschelden, muren bekladden: het zijn allemaal vormen van geweld. Onder geweld vallen alle activiteiten die bedoeld zijn om mensen of spullen schade toe te brengen.
Er zijn verschillende vormen van geweld. Openbaar geweld vindt plaats in ruimtes waar iedereen mag komen. Denk daarbij aan het vernielen van verkeersborden, het ingooien van ruiten en graffiti. Het kost veel geld om alles weer te repareren en schoon te maken.

Ook graffiti is een vorm van openbaar geweld.

Mannen en geweld

Openbaar geweld tegen personen vindt meestal plaats in woonwijken, in het verkeer en tijdens het uitgaan. Voorbeelden zijn: een groepje jongeren valt buurtbewoners lastig. Mensen in het verkeer zijn het niet met elkaar eens. Jongeren die uitgaan, vechten met elkaar.

Zinloos geweld is ook een vorm van openbaar geweld. Het verschil met ander geweld is dat mensen hierbij zonder reden lichamelijk mishandeld worden.
Onderzoekers schatten dat in Nederland 22 keer per dag zinloos geweld voorkomt. Mannen gebruiken eerder en vaker geweld dan vrouwen. Vooral jongeren tussen de twaalf en zeventien plegen veel geweld. Ze doen dat om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat ze bij een groep willen horen. Of omdat ze van hun ouders geen aandacht krijgen. Ze vormen jeugdbendes, beroven mensen of stelen uit winkels. Jonge mannen plegen nogal eens geweld voor de lol, om stoer te doen of om de kick van het vechten.
Een andere reden is het geweld op de televisie. In bijna alle films, series en programma's komt geweld voor. Steeds meer mensen gaan zich zorgen maken over het geweld dat jongeren op tv zien.

Als je zelf slachtoffer van geweld bent, is het belangrijk dat je er met iemand over praat. Wil je niet met je ouders praten, dan kun je de kindertelefoon bellen. Die biedt hulp aan kinderen en jongeren tussen de acht en achttien jaar.

De kindertelefoon is geheim, gratis en altijd bereikbaar.

Als je tussen de twaalf en achttien jaar oud bent en iets gedaan hebt wat niet mag, kunnen er twee dingen gebeuren. Je krijgt een straf van de officier van justitie of de rechter of je gaat naar Bureau Halt. De officier van justitie en de rechter werken beiden voor de rechtbank. Als ze je straf geven, moet je meestal een boete betalen en krijg je een strafblad. Dit is een lijst waarop staat wat voor misdrijven iemand heeft gepleegd. Sommige bedrijven willen mensen met een strafblad geen baan geven. Je kunt dus maar beter zorgen dat je niet in de boeken van de officier van justitie komt te staan. Dit kan als je meegaat naar Bureau Halt. Je moet dan meestal een werkstraf uitvoeren die te maken heeft met het geweld dat je gepleegd hebt. Als je bijvoorbeeld buiten planten vernield hebt, moet je een tijd in plantsoenen werken. Omdat steeds meer mensen zich zorgen maken om geweld, is er een aantal organisaties tegen geweld opgericht, zoals de Stichting Tegen Zinloos Geweld.

Details en informatie

  • Titel: Geweld
  • Auteur(s): Kim Nelissen
  • Nummer: IC099
  • Niveau: 3
  • Siso: J 991
123movies