Documentatiecentrum

Groenland

Groenland is het grootste eiland van de wereld. Het ligt ten oosten van Canada en is voor ongeveer tachtig procent bedekt met ijs. Eeuwenlang was Groenland een kolonie van Denemarken. Sinds 2009 heeft het land een eigen regering.
Groenland is dunbevolkt. De meeste mensen zijn Inuit en wonen aan de kust. De kustbewoners reizen per boot als ze naar een andere stad moeten. Behalve in de winter. Dan zijn de sneeuwscooter en de hondenslee belangrijke vervoermiddelen.
Een groot deel van de bevolking leeft van de jacht en de visserij. Vroeger trokken de jagers met hun families rond en bouwden een iglo om in te wonen. Nu wonen ze in dorpen. De opbrengst van de jacht is voornamelijk voor eigen gebruik. De vis wordt geëxporteerd. Veel productenmoeten worden geïmporteerd, zoals groente en fruit. En dat is duur. Er zit wel aardolie in de bodem, maar door de dikke laag ijs is het moeilijk om die uit de grond te halen. Een nieuwe bron van inkomsten is het toerisme.


© Simon Grosset/Alamy

Veel jagers leiden toeristen rond op de hondenslee.

Leven in Groenland

In het grootste deel van Groenland heerst een poolklimaat. De ijslaag is op sommige plaatsen wel 3000 meter dik. De gemiddelde temperatuur is erg laag. Aan de westkust is het minder koud door de warme golfstroom.
In de winter komt op sommige plaatsen de zon niet boven de horizon. De mensen leven er van half oktober tot half februari in het donker. Het is dan poolnacht. In de zomer gaat de zon een aantal weken niet onder. Tijdens deze periode, de middernachtzon, kun je 's nachts nog een boek lezen!
Door het poolklimaat komen er in Groenland weinig planten voor. De zomers zijn te kort om de dikke ijslaag helemaal te ontdooien. De bodem is dus het hele jaar bevroren. Door permafrost kunnen planten niet goed diep wortelen. Daardoor groeien er ook geen bomen. Er komen wel veel dieren voor in Groenland. Vooral veel vogels en zeezoogdieren, zoals walrussen en potvissen. In het zeewater is voor hen genoeg voedsel te vinden. In het binnenland is het aantal zoogdieren minder groot: daar is te weinig voedsel. Het bekendste dier van Groenland is de ijsbeer.

Al duizenden jaren leven de Inuit van de jacht op ijsberen, rendieren, walvissen en zeehonden. Van de gedode dieren wordt alles gebruikt: het vlees, de botten, de ingewanden en de huid. Om dicht bij de prooi te komen, gebruikten de Inuit vroeger de hondenslee en de kajak. Vroeger trokken de mensen rond voor de jacht, maar nu wonen ze in dorpen. In deze dorpen zijn geen straten en staan her en der wat houten huizen. De mensen hebben er geen auto, maar een sneeuwscooter. De hoofdstad Nuuk ziet er heel anders uit dan de dorpen. Daar zijn wel straten en er rijden auto's, taxi's en bussen. De mensen wonen in flatgebouwen en werken bijvoorbeeld in de haven.


© Hemis/HH

Ook in de dorpen op het platteland spelen de jongens graag een partijtje voetbal.

In de toekomst hopen de Groenlanders geld te verdienen aan de delfstoffen die nu nog onder het ijs liggen. Omdat het klimaat in de wereld verandert, zal het ijs gaan smelten en kunnen ze de delfstoffen gemakkelijker uit de grond halen.
Er zullen daardoor ook meer wegen komen en misschien kunnen meer Groenlanders gaan leven van de landbouw. Een nadeel van het smeltende ijs is dat er dieren zullen verdwijnen, zoals de ijsbeer.

Details en informatie

  • Titel: Groenland
  • Auteur(s): Miranda Naaktgeboren
  • Nummer: IC307
  • Niveau: 3
  • Siso: J Groenland 993
123movies