Documentatiecentrum

Halt

Sorry zeggen als je iets gestolen hebt, of als je schade hebt veroorzaakt, valt niet mee. Het is een onderdeel van een Halt-straf. Per jaar krijgen 16.000 tot 17.000 jongeren zo’n straf omdat ze een strafbaar feit gepleegd hebben.
Een Halt-straf is geen normale straf zoals een boete of een gevangenisstraf. Met een Halt-straf krijgen jongeren tussen de 12 en 18 jaar een tweede kans. Door mee te werken aan een Halt-straf voorkomen zij dat ze een strafblad krijgen.
Een kwart van de Halt-jongeren is een meisje. Zij maken zich vooral schuldig aan diefstal en spijbelen. Vuurwerkovertredingen worden vooral door jongens gepleegd.
Een Halt-straf is bedoeld voor jongeren die voor het eerst worden gestraft. Soms helpt dit niet en plegen ze recidive.


Excuses aanbieden voor wat je hebt gedaan, is een vast onderdeel van een Halt-straf. Het helpt om jongeren die in de fout zijn gegaan, te laten beseffen wat ze hebben gedaan.

Wat is een Halt-straf?

]Jongeren die een Halt-straf krijgen, worden niet veroordeeld en krijgen geen strafblad. Van een strafblad kun je later last krijgen. Bijvoorbeeld wanneer je gaat solliciteren. Voor veel banen heb je een officieel document nodig waarin staat dat je nooit iets strafbaars gedaan hebt. Zo’n document heb je nodig als je bijvoorbeeld wilt werken met kinderen. Of als je politieagent wilt worden.
Een Halt-straf heeft ook een pedagogisch doel. Het kan je helpen hoe je nee zegt tegen vrienden als die iets willen doen wat strafbaar is. Veel jongeren kunnen niet tegen groepsdruk en doen daardoor iets verkeerds.
Een Halt-straf bestaat uit verschillende onderdelen. Samen met je ouders heb je een gesprek met een Halt-medewerker. Als je schade hebt veroorzaakt, moet je die vergoeden. Daarnaast moet je een opdracht maken. Soms is dat een werkopdracht zoals afwassen in de keuken van een verzorgingstehuis. Als laatste moet je sorry zeggen. Heb je iets gestolen in een winkel dan maak je excuses tegen de winkelier.

Halt verdeelt alle strafbare feiten in zeven groepen: baldadigheid, openbare orde, schoolverzuim, vermogensdelicten, vernieling, vuurwerkovertreding en overige.
Een Halt-straf is eigenlijk een afspraak met de politie of een leerplichtambtenaar: als jij je Halt-straf netjes uitvoert, hoef je niet voor een rechter te verschijnen. Halt is bedoeld om je een kans te geven, zodat je er op een niet al te zware manier vanaf komt als je iets strafbaars gedaan hebt. Maar het is niet zo dat alle jongeren een Halt-straf krijgen. Als je een roofmoord gepleegd hebt, kom je niet bij Halt terecht. Dan krijg je een veel zwaardere straf.

Wat doet Halt nog meer?

[n]Behalve straffen opleggen doet Halt nog veel meer. Halt-medewerkers verzorgen elk jaar honderden voorlichtingsbijeenkomsten. Op scholen gaan die bijeenkomsten  over vuurwerk, veilig gebruik van sociale media, groepsdruk en jeugdcriminaliteit.
Wanneer jongeren in een wijk overlast veroorzaken, gaan medewerkers van Halt bij de jongeren op huisbezoek.
Ook heeft Halt samen met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) trainingen Sport en Gedrag ontwikkeld voor jongeren van 12 tot en met 19 jaar. Op deze manier willen ze iets doen tegen de agressie op het voetbalveld. Bovendien hopen ze met de trainingen te voorkomen dat jongens die lastig zijn op het voetbalveld, ook op andere plekken dingen gaan doen die niet mogen
 
Van de voetballenden jongeren maakt 65 procent mee dat iemand op het veld een scheidsrechter of grensrechter uitscheldt. Soms wordt er ook geduwd of geslagen.

Dit is Informatieboekje 64 Leven in de late middeleeuwen.


Details en informatie

  • Titel: Halt
  • Auteur(s): Helga van Kooten
  • Nummer: 64
  • Niveau: 3
  • Siso: J 323
123movies