Documentatiecentrum

Het beschermen van wilde dieren

Over de hele wereld zijn ongeveer anderhalf miljoen diersoorten bekend. Iedere dag worden er nieuwe ontdekt en sterven er ook soorten uit. Vaak gebeurt dat door toedoen van de mens zoals bij de baiji (een rivierdolfijn in China) en de dodo. Wanneer een diersoort gevaar loopt om uit te sterven, zeg je dat deze wordt bedreigd. Zonder bescherming is de kans groot dat zo’n bedreigde diersoort echt zal verdwijnen. Vooral dieren die maar op een paar plekken leven, lopen gevaar, zoals de Baikalrob die alleen in het Baikalmeer leeft.


©Roland Seitre/Minden Pictures
Er leefde één baiji in gevangenschap: Qiqi, een vrouwtje. Maar het lukte niet om een mannetje te vangen. Qiqi stierf in 2002 zonder dat ze jongen had gekregen.

Het belang van diersoorten

Een gebied met alle dieren en planten die daar leven, noemen we een ecosysteem. In een ecosysteem zijn de verschillende plant- en diersoorten van elkaar afhankelijk en vervullen ieder een bepaalde rol. Vaak wordt die pas duidelijk als er een soort verdwijnt. Insecten bijvoorbeeld zijn heel belangrijk in de voedselketen: de ‘ketting’ van eten en gegeten worden. Zonder insecten worden bloemen niet bestoven en zijn er geen vruchten, bovendien hebben insecteneters zoals zwaluwen en vleermuizen dan geen voedsel. 


©Age Fotostock, Barcelona
Als het zee-ijs smelt, heeft de ijsbeer geen toekomst. Daarom houden natuurbeschermers zich bezig met het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Beschermde gebieden

Om dieren te beschermen worden er wetten en afspraken gemaakt waarin de jacht erop wordt verboden. Maar de beste manier is het beschermen van natuurgebieden zoals dat gebeurt in de nationale parken en de mariene parken. In bijna alle landen zijn natuurbeschermingsorganisaties actief bezig met het beschermen van wilde dieren en hun leefgebieden. Ook jij kunt iets doen, bijvoorbeeld door een nestkast op te hangen, zwerfvuil te ruimen of als donateur geld voor acties te geven.

Details en informatie

  • Titel: Het beschermen van wilde dieren
  • Auteur(s): Geert-Jan Roebers
  • Nummer: 98
  • Niveau: 4
  • Siso: J 590.2
123movies