Documentatiecentrum

Het Lauwersmeer

Op de grens van Groningen en Friesland ligt het Lauwersmeer. Vroeger was het een inham van de Waddenzee. Er stroomde vaak zeewater het land in. Soms kwam er een grote overstroming, waarbij mensen en dieren verdronken. In 1953 was er een grote overstroming in Zeeland. Mensen in Groningen en Friesland gingen toen actie voeren: ze wilden de Lauwerszee afsluiten. Daar werd uiteindelijk in 1961 mee begonnen. Door de inham af te sluiten, kon er geen zeewater meer het land instromen. Het water in het Lauwersmeer is nu zoet water. In het gebied leven veel bijzondere vogels. Ook groeien er zeldzame planten en bloemen. In 2003 werd het Lauwersmeer een Nationaal Park. Zo’n gebied met daarin bijzondere natuur wordt goed beschermd. Het grootste deel van het park is afgesloten. Maar in sommige stukken mogen wel mensen komen. In Nederland zijn twintig Nationale Parken.

Nieuw land, nieuwe natuur

Na de afsluiting van de zee vielen er in het Lauwersmeer stukken land droog. Op die nieuwe stukken land gingen planten en struiken groeien. Dat noem je flora. Er kwamen kleine dieren uit de omgeving naar het gebied. Toen er genoeg bomen groeiden, kwamen er ook grote dieren zoals reeën. Nu leven er Schotse Hooglanders, Konikpaarden, vossen en hermelijnen. Alle dieren samen heten fauna. In het zoete water voelen de snoekbaars en de brasem zich lekker. Die trekken weer vogels aan die vis eten. En er leven otters in het gebied. Die waren er al een tijd niet meer in Nederland. Dat ze in het Lauwersmeer zitten, betekent dat het water er erg schoon is.

 

Vogels van het Lauwersmeer

In het Nationaal Park leven honderden soorten vogels. Het is een belangrijk vogelgebied in Europa. Veel vogelaars komen met hun verrekijkers en hopen een zeldzame vogel te zien. Doordat er genoeg rust, ruimte en voedsel is, komen er bijzondere vogelsoorten naar het Lauwersmeer. Zoals steltlopers, lepelaars, zilverreigers en soms ook pelikanen. Er komen ook grutto’s, kemphanen, watersnippen en roerdompen voor. Die laatsten maken een laag, diep geluid. Zangvogels zoals het baardmannetje zijn er ook. Net als de oeverzwaluw, de wielewaal, de specht en de nachtegaal. Heel bijzonder is dat er in het gebied twee zeearenden leven. Ze brengen er hun jongen groot. De zeearend is de grootste roofvogel van Europa. De afstand tussen de twee uiteinden van zijn vleugels kan wel 2,5 meter zijn. Zeearenden eten graag vis en watervogels, zoals eenden en meerkoeten. In het bos komen nog meer roofvogels voor, zoals de buizerd, de havik en de kiekendief. Veel vogel- en plantensoorten in het Lauwersmeer staan op de Rode lijst. Dat is een lijst van dieren en planten waar het niet goed mee gaat. Ze behoren tot bedreigde soorten en worden beschermd.


© Staatsbosbeheer, Driebergen

Een jonge zeearend in zijn nest.

Dit is een samenvatting van Junior-Informatieboekje 333 Het Lauwersmeer.

Details en informatie

  • Titel: Het Lauwersmeer
  • Auteur(s): Darja de Wever
  • Nummer: 333
  • Niveau: 2
  • Siso: J 570.5
123movies