Documentatiecentrum

Het Midden-Oosten

Het Midden-Oosten is het gebied waar Europa, Afrika en Azië samenkomen. Er zijn veel overeenkomsten tussen de landen daar. De meeste mensen in het Midden-Oosten spreken Arabisch en hebben de islamitische godsdienst.
Ondanks de overeenkomsten zijn er in het Midden-Oosten vaak ruzies die uitlopen op een gewapend conflict. Dan kan te maken hebben met het verschil in godsdienst. Ook water kan een probleem zijn, omdat het weinige water dat er is, niet goed verdeeld wordt. Olie is ook vaak aanleiding tot ruzie. 
Ondanks de conflicten en de onrust heeft het Midden-Oosten veel te bieden voor toeristen. Er zijn overblijfselen van oude culturen. Je kunt met een jeep of een dromedaris een tocht maken door de woestijn of in de Rode Zee snorkelen of duiken.  © iStockphoto, Calgary

Tweeduizend jaar geleden werden tempels, theaters en andere gebouwen van de handelsstad Petra in Jordanië uit de roze rotsen gehakt. Het is een van de toeristische hoogtepunten van het Midden-Oosten
.

Woestijn en rivieren

Het Midden-Oosten heeft een droog klimaat. Bijna het hele gebied is woestijn. In woestijngebieden is het moeilijk te overleven. Toch wonen er al eeuwenlang mensen. Als nomaden trokken ze rond naar plekken waar voedsel en water is. Steeds meer mensen stoppen nu met hun rondtrekkend bestaan en gaan in kleine dorpen bij een oase wonen. Daar kunnen ze een akkertje bewerken en hun kinderen kunnen er naar school. Sommige mensen verdienen geld aan het toerisme. Ze organiseren bijvoorbeeld trektochten met dromedarissen door de woestijn.
Het is niet overal droog en kaal. In Iran zijn bergen waarvan de toppen altijd met sneeuw bedekt zijn. Ook zijn er grote rivieren, de grootste zijn de Eufraat en de Tigris die allebei door Irak stromen. En de Nijl in Egypte. Langs de oevers wordt al duizenden jaren voedsel verbouwd.


© George Steinmetz/Getty Images, Amsterdam

In Saudi-Arabië zijn diep in de grond waterreservoirs gevonden met miljoenen jaren oud water. Moderne pompinstallaties maken landbouw in die gebieden mogelijk. De cirkelvormige akkers ontstaan doordat de lange arm met de sproeikoppen ronddraait
.Het verschil tussen arm en rijk is groot. Er zit veel olie onder de grond, maar slechts een klein deel van de bevolking profiteert daar van. De oliesjeiks uit Koeweit en Saudi-Arabië wonen in grote paleizen, maar arme mensen wonen in krottenwijken. Een van de armste landen is Jemen, kinderen moeten er vaak meehelpen met geld verdienen.

Godsdienst aanleiding tot conflicten

Het grootste deel van de mensen in het Midden-Oosten is moslim. In Israël wonen veel joden en er wonen ook christenen in het Midden-Oosten. Deze godsdiensten ontstonden alle drie in dit gebied en alle drie gaan ze ervan uit dat er één God is. Toch is godsdienst vaak aanleiding tot conflicten. Ook tussen moslims onderling omdat er verschillende groepen zijn: de soennieten en sjiieten.

In veel landen in het Midden-Oosten hebben de burgers weinig te vertellen over het bestuur. Het land wordt bestuurd door een dictator. Vanaf 2010 kwamen in verschillende landen de burgers in opstand tegen hun dictator, deze opstanden noemen we de Arabische Lente. Een aantal dictators vluchtten het land uit. In Syrië bleef hij aan de macht, sinds die tijd heerst daar een burgeroorlog.
In Irak, waar de dictator al eerder was weggejaagd, greep een groep mensen de macht en stichtten het kalifaat Islamitische Staat of IS. Soldaten van IS vechten ook in Syrië tegen de dictator. Miljoenen mensen zijn voor het oorlogsgeweld weggevlucht. De meeste vluchtelingen worden in de buurlanden opgevangen.

Details en informatie

  • Titel: Het Midden-Oosten
  • Auteur(s): Karin van Hoof
  • Nummer: 43
  • Niveau: 3
  • Siso: J 929.1
123movies