Documentatiecentrum

Het rivierengebied

Er stromen verschillende grote rivieren door Nederland. De Rijn, Maas, Waal en IJssel ken je vast wel. In de zomer staat het water laag. Maar in de winter stijgt het. Dat komt door het smeltwater van de bergtoppen. In 1995 kwam het water heel erg hoog. Veel mensen die dichtbij de Waal woonden, werden toen geëvacueerd. Om het wonen veiliger te maken, verbreden en versterken de waterschappen de dijken. Ongeveer duizend jaar geleden werden de eerste dijken aangelegd. Het waren winterdijken, en ze lagen een eindje van de rivier af. Later gingen de mensen dichtbij de rivier ook dijken aanleggen, de zomerdijken. De strook land tussen die dijken in heten de uiterwaarden. In de winter liggen ze onder water, in de zomer staan ze droog. 


Het is erg griezelig als het water zo hoog staat! Het water kan zo over de dijk stromen.

Spelen bij de rivier

Als je aan een rivier woont, kun je er leuk spelen. Je kunt op de dijk zitten en tellen hoeveel boten er langs komen. En kijken uit welk land ze komen; dat kun je zien aan de vlag. Je kunt er dingen vinden: stukken hout bijvoorbeeld en mooie stenen. Platte, ronde stenen kun je over het water laten springen. En natuurlijk kun je er zwemmen. Er zijn vaak kleine zandstrandjes waar het water niet zo diep is. 
Toeristen houden ook van het rivierengebied. Ze kamperen er in de zomer, of ze maken uitstapjes op de fiets. Ze zitten ook langs de rivier om er te vissen. En ze vinden het leuk om af en toe over te steken met een voetveer.


Er is veel te zien als je kampeert langs een rivier.

Bakstenen uit de rivier

Vroeger stonden er langs rivieren op veel plaatsen steenfabrieken. Daar werden bakstenen, dakpannen en potten gemaakt van klei uit de uiterwaarden. Die klei is daar door de rivieren neergelegd. Het stroomde als kleine deeltjes mee met het water. Bij hoog water komen de deeltjes met het rivierwater op de uiterwaarden terecht. De klei werd in de steenfabriek gekneed en in rechthoekige vormen gegoten. Dan moest de klei drogen en in een oven gebakken. De bakstenen uit de oven zijn keihard. Nu er vaker huizen gemaakt worden van betonplaten, is de vraag naar bakstenen minder geworden. Veel steenfabrieken staan nu leeg. 

Uiterwaarden

De uiterwaarden langs de rivieren worden veel als weiland gebruikt. In de zomer grazen er koeien. Langs de dijken zie je vaak schapen lopen. Die houden het gras kort, maar ze zorgen er ook voor dat de dijk ‘aangestampt’ wordt. Zo blijft hij lekker stevig en kan het water niet gemakkelijk in de dijk dringen. In de heggen en struiken in de uiterwaarden kun je veel vogels vinden. De heggen bestonden vroeger vooral uit meidoornstruiken. Die hebben hele scherpe stekels, bijna zoals prikkeldraad. Koeien en schapen gingen er niet doorheen. Nu zie je alleen nog meidoornheggen in de uiterwaarden langs de Maas.

Dit is een samenvatting van Junior-Informatieboekje 60 Het rivierengebied.

Details en informatie

  • Titel: Het rivierengebied
  • Auteur(s): Cora Willemse
  • Nummer: 60
  • Niveau: 2
  • Siso: 985
123movies