Documentatiecentrum

Het Rode Kruis

Als er ergens een ramp of een oorlog is, dan zijn er veel slachtoffers. Die hebben snel hulp nodig. Maar vaak zijn er niet genoeg dokters en hulpverleners. Dan komt het Rode Kruis in actie. De mensen van die organisatie sturen medicijnen, tenten, dekens, dokters en alles wat er verder maar nodig is. Het Rode Kruis doet veel goed werk in de hele wereld. Er zijn al heel wat mensenlevens door gered. Het Rode Kruis werkt ook bij jou in de buurt. Mensen leren er bijvoorbeeld om iemands leven te redden als die een verkeersongeluk heeft gehad.

Het Rode Kruis werkt veel in oorlogsgebieden. Ze zorgen er voor dokters en hulpverleners en medicijnen, tenten en dekens.

Verschrikkelijke oorlog

Het Rode Kruis bestaat al sinds 1863. De oprichter heette Henri Dunant. Hij was een bankdirecteur uit Zwitserland die in 1859 de oorlog tussen Frankrijk en Oostenrijk van dichtbij meemaakte. Hij schrok heel erg van wat hij zag. Gewonde soldaten werden gewoon maar op het slagveld achtergelaten. Velen bloedden dood. Henri Dunant zorgde ervoor dat de boeren uit de omgeving de achtergebleven soldaten ophaalden met paard en wagen. De doden werden begraven en de gewonden verzorgd. Het maakte voor hem niet uit van welk leger zij waren.

Henri Dunant, de oprichter van het Rode Kruis.

Na die gebeurtenis besloot Henri Dunant dat er een neutrale organisatie moest komen om voor de gewonden van een oorlog te zorgen. Dat was het begin van het Rode Kruis. Hij nodigde een aantal Europese landen uit om hierover te praten. Zij maakten afspraken over het verzorgen van oorlogsslachtoffers. Een jaar later schreven ze die afspraken op in het Verdrag van Geneve. Twaalf landen ondertekenden dat verdrag. Er stond in dat de organisatie van Henri Dunant het Internationale Comité van het Rode Kruis zou gaan heten. Dat comité houdt in de gaten of alle landen zich aan de afspraken houden. Inmiddels zijn er 150 landen lid van het Rode Kruis. Maar sommige gebruiken geen kruis op hun vlaggen en auto's maar een halve maan. Dat zijn de landen die het christelijke geloof niet hebben, maar de islam. Zij vinden het kruis geen prettig teken.

Rechts de vlag van het Rode Kruis, links die van de Rode Halve Maan. Dit is een islamitische hulporganisatie.

Het Rode Kruis helpt tegenwoordig niet alleen meer in oorlogen. Ook bij rampen als aardbevingen, hongersnoden en overstromingen springt het bij. Het probeert er ook voor te zorgen dat zo weinig mogelijk burgers worden getroffen door een oorlog. In oorlogstijd raken ook altijd veel mensen zoek. Het Rode Kruis probeert ze dan terug te vinden. Tracing (zeg: treesing) heet dat. Dat doet de organisatie ook als het niet om een oorlog gaat.

Vrijwilligers geven af en toe bloed aan het Rode Kruis. Daarmee worden andere mensen gered.

Dicht bij huis doet het Rode Kruis ook goed werk. Heel bekend zijn de bloedbanken. Daar kun je heen om bloed te geven. Dat wordt dan gebruikt voor mensen die veel bloed hebben verloren door een ongeluk of bij een operatie.

Details en informatie

  • Titel: Het Rode Kruis
  • Auteur(s): Zeger van Mersbergen
  • Nummer: IC069
  • Niveau: 3
  • Siso: J 614.81