Documentatiecentrum

Het water de baas

Nederland is wereldberoemd. Natuurlijk door de klompen en tulpen, maar ook door iets anders. Nederland is ook beroemd omdat de helft lager ligt dan de zee. Een groot stuk van Nederland ligt lager dan de zeespiegel. Dat vinden sommige mensen maar een eng idee.
Gelukkig zorgen de duinen en dijken ervoor dat Nederland niet onder water loopt. De duinen zijn door de natuur zelf gemaakt. De dijken zijn door de mensen aangelegd.

De duinen beschermen het land tegen de zee.

De beste van de wereld

Nederlanders zijn beroemd. In Nederland wonen de beste dammen- en dijkenbouwers van de wereld. Ze maken allemaal dijken en dammen die het water tegenhouden.
In andere landen is dat helemaal niet nodig. Maar er is iets bijzonders met Nederland. Het ligt precies op een plaats waar een paar grote rivieren in de zee uitkomen. Zo'n plek noem je een delta. Water stroomt altijd van een hoog naar een laag punt. Nederland is een laag punt. Dat heeft niet alleen nadelen. Er zijn ook voordelen. De rivieren nemen veel goede stoffen mee. Daardoor is de grond in Nederland heel vruchtbaar. En door al die rivieren is Nederland ook een goede plek voor de handel. Vrachtschepen kunnen er goed komen.

Konijnen houden ook niet van hoog water omdat hun holletjes dan vollopen.

Het is niet zo gek dat de mensen vroeger graag in Nederland wilden wonen. Ze wilden zo dicht mogelijk bij de rivier wonen. Daar is de grond het best. Bovendien is het eenvoudig om er schepen te laden en te lossen. Maar rivieren treden nogal eens buiten hun oevers. Daarom is wonen aan de rivier niet zonder risico. Vooral in de winter en in het vroege voorjaar is dat gevaarlijk. Dan valt er veel regen en raken de rivieren overvol.
Daarom bouwden de eerste Nederlanders al snel dijken. Dat was ongeveer 1500 jaar geleden. De Romeinen bouwden de eerste kades langs de rivieren. Een kade is een dikke stenen muur langs de rivier. Helaas bleven er grote overstromingen. De laatste keer dat de rivierdijken bijna braken, was in 1995. Toen moesten er 250.000 mensen hun huis uit. Daarna besloot de regering de dijken te verhogen en te versterken.

Overstromingen ontstonden ook doordat het zeewater veel te hoog kwam. Dan kwam het water door de duinen en de dijken heen. Grote stukken van Nederland kwamen onder water te staan. De laatste keer gebeurde dat in 1953, in de provincie Zeeland. Toen zijn bijna tweeduizend mensen verdronken. Na de ramp in 1953 is het Deltaplan bedacht. In Zeeland zijn toen heel grote dammen gebouwd die het water tegenhouden.

Details en informatie

  • Titel: Het water de baas
  • Auteur(s): Annemarie Bon
  • Nummer: JC020
  • Niveau: 3
  • Siso: J 598.91

Audio luisteren

123movies