Documentatiecentrum

Het Wereld Natuur Fonds

Maak jij je zorgen over de natuur? Dan is het goed om te weten dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) er alles aan doet om de natuur op aarde te beschermen. Daarvoor zamelt het fonds geld in. Het geld gaat naar projecten die ervoor zorgen dat sommige dieren niet uitsterven, zoals de zwarte neushoorn in Afrika.

Het WNF voert regelmatig campagne om mensen te laten zien dat het klimaat en het milieu op aarde belangrijk zijn. Vaak doen bekende mensen mee aan een campagne.

Soms werkt het WNF ook samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld om mensen te arresteren die bedreigde dieren naar andere landen smokkelen en daar verkopen. Vaak gaat het om hoorns, slagtanden en huiden.

Het WNF werkt graag samen met bedrijven die duurzaam willen produceren. Samen kunnen ze een plan maken om dat doel te bereiken.


© Kids Climate Conference/WNF/Centerparcs, Capelle aan den IJssel

Kinderen hebben de toekomst. Dat vindt het WNF ook. Daarom organiseerde het in 2013 de Kids Climate Conference. Dat was een vergadering van kinderen tussen de acht en veertien jaar. De kinderen bespraken manieren om de wereld te verbeteren.

Vrijwilligers

Het WNF werd in 1961 in Engeland opgericht door Bioloog Julian Huxley. Op een reis naar Afrika had hij gezien dat het aantal grote wilde dieren flink was afgenomen, door boskap, landbouw en door de jacht op wilde dieren. Hij was zo geschrokken dat hij daar iets aan wilde doen. Om aandacht te vragen voor het WNF zocht hij contact met een grote Engelse krant. Vier en een half miljoen mensen lazen het artikel. Ze gaven samen veel geld. Het beschermen van de aarde kan niemand alleen, ook Julian Huxley niet. Voor het WNF werken veel vrijwilligers. Zij geven bijvoorbeeld voorlichting en organiseren activiteiten. Veel mensen worden donateur of lid van het WNF. Wereldwijd zijn er nu meer dan vijf miljoen leden. Als kind kun je ook lid worden, je kunt dan meedoen aan leuke en leerzame activiteiten. Als je tussen de acht en twaalf jaar bent, kun je Ranger worden. Je kunt dan meedoen aan acties en geld inzamelen voor dieren die bijna uitgestorven zijn, zoals de panda. De panda staat op het logo van het WNF.


© Rob Doolard/IZP/WNF, Zeist

Het WNF is ook in Nederland actief. In 2012 hielp prinses Laurentien met het uitzetten van steuren in de Maas. Deze vis was hier uitgestorven door overbevissing en vervuiling. Het Nederlandse water is nu veel schoner. Met behulp van een zender onder de huid van de vissen wordt gecontroleerd hoe het met ze gaat.

Redden

Om wilde dieren te kunnen redden moet het ecosysteem goed zijn. Het behoud van veel verschillende dier- en plantensoorten is het belangrijkste doel van het WNF. Helaas sterven er de laatste tientallen jaren op grote schaal dier- en plantensoorten uit. Dat komt onder andere door boskap, overbevissing, vervuiling van de natuur en opwarming van de aarde. Daardoor kan er klimaatverandering optreden. Wat er dan precies zal gebeuren, is niet bekend. Maar waarschijnlijk wordt het klimaat op aarde warmer, het poolijs smelt, de zeespiegel stijgt en stukken land zullen overstromen. Op andere plekken drogen rivieren uit en komt er te weinig drinkwater. Dat kan tot gevolg hebben dat een aantal diersoorten misschien uitsterft.

Iedereen kan meehelpen om klimaatverandering tegen te gaan. Bijvoorbeeld door wind-, water- of zonne-energie te beruiken. Of door afval te scheiden; papier, glas en plastic kun je recyclen. Of door voedsel uit eigen land te eten. Dan zijn er minder vrachtwagens of schepen nodig die olie verbruiken. En als je groente van het seizoen eet, zijn er minder kassen nodig. Kassen verbruiken veel energie.

Dit is een samenvatting van het Informatie-boekje 393 Het Wereld Natuur Fonds.

Details en informatie

  • Titel: Het Wereld Natuur Fonds
  • Auteur(s): Bo Buijs
  • Nummer: 393
  • Siso: J 570.3
123movies