Documentatiecentrum

Het Wilde Westen

Van 1804 tot 1806 maakten Lewis en Clark in opdracht van president Jefferson een verkenningstocht van 6000 kilometer door het gebied ten westen van de Mississippi. Dat hele, in die tijd nog onbekende, gebied werd het Westen genoemd. Later werd ook de naam het Wilde Westen gebruikt, vooral in films over cowboys en indianen. Die noem je ook wel westerns.

© UVA Kaartenmakers, Castricum

Zo zagen de Verenigde Staten er in 1803 uit. De lijn laat de tocht van Lewis en Clark zien.

De trek naar het westen

Rond 1800 woonden de Europese emigranten en hun afstammelingen alleen in het oosten van Noord-Amerika. Daar waren grote boerenbedrijven en steden. De eerste avonturiers die het nieuwe gebied introkken waren pelsjagers. Vanaf 1836 reisden er ook groepen boeren met volgeladen wagens langs de 3000 kilometer lange route, de Oregon Trail, naar de westkust om er een boerderij te beginnen. Aangekomen in het nieuwe gebied konden ze een stuk land claimen. Tussen 1836 en 1870 trokken er bijna 500.000 pioniers met huifkarren over de prairies naar Oregon, Californië en Utah. 

     
© Library of Congress

In 1876 behaalden de indianen hun laatste grote overwinning in de Slag bij de Little Bighorn. Samen met Sitting Bull versloegen 3500 Sioux-, Cheyenne- en Arapaho-krijgers het Amerikaanse leger.

Indianen worden verdreven

Waar pioniers zich vestigden, ontstonden dorpen. Het leven was er vrijer dan in het oosten en dat trok bijzondere figuren aan. De bekendste is Buffalo Bill. Hij werkte als pelsjager, goudzoeker, op de postkoets en als soldaat. Later zou hij beroemd worden met zijn Wild West shows. 
De ruim tweeduizend indianenvolken die voor de komst van de Europeanen verspreid over Noord-Amerika leefden, werden verdreven uit hun gebieden. Ze moesten verhuizen naar reservaten. Sommige indianenvolken pasten zich aan, andere volken verzetten zich. Maar ze konden het niet winnen van de Amerikanen. Uiteindelijk stierf tweederde van de indianen aan de mazelen, pokken of cholera, omdat ze er geen weerstand tegen hadden. 

Details en informatie

  • Titel: Het Wilde Westen
  • Auteur(s): Hanneke Siemensma
  • Nummer: 76
  • Niveau: 4
  • Siso: J Verenigde Staten 944.8
123movies