Documentatiecentrum

Hoogbegaafd

Een klas overslaan op school! Zou je dat ook wel willen? Er zijn kinderen die dat doen. Zij zijn hoogbegaafd. Dat heeft alles te maken met intelligentie. Om erachter te komen of je hoogbegaafd bent, kun je een test doen. De uitslag van die test is je IQ.
Hoogbegaafde kinderen kunnen al op jonge leeftijd praten en lezen. Ze zijn ook creatief. Net als alle kinderen zijn hoogbegaafde kinderen heel verschillend. Iedereen heeft zijn eigen talenten. Toch is hoogbegaafd zijn niet altijd gemakkelijk. Veel kinderen willen niet anders zijn dan hun klasgenoten. Ze passen zich daarom zo veel mogelijk aan. Omdat niemand dan ziet hoe ze werkelijk zijn, voelen ze zich weleens eenzaam. Soms hebben ze ook last van faalangst.
In een plusklas leren hoogbegaafde kinderen vooral samenwerken, met elkaar praten en voor zichzelf opkomen. Want ook voor hen is het heel belangrijk om dat te leren.


© Peter Beemsterboer/Studio Imago

Sommige kinderen zijn heel erg goed in meerdere dingen. Zij kunnen bijvoorbeeld een instrument bespelen én moeilijke wiskundesommen maken.

Zijn wie je bent

Vaak zijn het de ouders die ontdekken dat er 'iets' aan de hand is met hun kind. Bijvoorbeeld dat het heel goed is in puzzelen of schrijven. Hoogbegaafde kinderen zijn al jong verder dan hun leeftijdgenootjes. Dat kan vervelend zijn, omdat klasgenootjes niet altijd begrijpen waar een hoogbegaafd kind mee bezig is. Daarom gaat een kind zich soms dwars en lastig gedragen. Of het gaat in discussie met de meester of juf. Sommige hoogbegaafde kinderen kunnen moeilijk omgaan met hoe de wereld is. Zo anders dan in hun eigen gedachten! Omdat ze er met hun klasgenootjes niet over kunnen praten, voelen ze zich vaak buitengesloten.

Hoogbegaafdheid is vaak erfelijk. Ouders herkennen dan dingen uit hun eigen jeugd. Maar ook twee normaal begaafde ouders kunnen een hoogbegaafd kind krijgen. Voor die ouders is het soms lastiger om te ontdekken hoe hun kind in elkaar zit.
Vooral omdat hoogbegaafde kinderen alles heel intens beleven. Zij kunnen erg boos of verdrietig reageren als andere kinderen of hun ouders hen niet begrijpen. Ook kunnen ze snel teleurgesteld raken. Bijvoorbeeld als een tekening niet lukt, terwijl ze die in hun hoofd perfect voor zich zien.

Plusklas

Hoogbegaafde kinderen zijn de besten van de klas. Ze vervelen zich gauw omdat ze snel klaar zijn met hun gewone schooltaken. Ze willen vaak meer en andere taken doen. Deze kinderen gaan daarom twee uur per week naar de plusklas. Dat is een apart lokaal in de school. Er staan onder andere mappen met verrijkingsmateriaal. Omdat de onderwerpen in de plusklas moeilijker zijn, merken de kinderen dat niet alles vanzelf gaat en dat ze meer hun best moeten doen. Ze leren ook dat het niet erg is om fouten te maken. Kinderen die hoogbegaafd zijn, hebben vaak heel veel ideeën. In de plusklas ontdekken de kinderen hoe ze die ideeën kunnen uitwerken. Ze krijgen ook huiswerk. Dat moeten ze thuis maken. Ze kunnen het ook in hun eigen groep maken in plaats van het gewone werk.

Voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders zijn er verschillende verenigingen zoals Pharos en HINT. Zij organiseren allerlei interessante dingen om deze kinderen met elkaar in contact te brengen. Het helpt als je weet dat je niet de enige bent. En dat je je niet anders hoeft voor te doen dan je van binnen bent.


© Peers2Play

Er zijn vakantiekampen speciaal voor hoogbegaafde kinderen. Daar kunnen ze elkaar ontmoeten en samen uit hun dak gaan.

Details en informatie

  • Titel: Hoogbegaafd
  • Auteur(s): Mariëtte Wendelgelst
  • Nummer: IC299
  • Niveau: 4
  • Siso: J 462.1
123movies