Documentatiecentrum

India

In India is het verschil tussen arme en rijke mensen erg groot. Een klein deel van de Indiërs is heel rijk. Maar de meeste mensen zijn er erg arm. Ze werken hard voor weinig geld en wonen in krottenwijken. Dat zijn de armste wijken in een stad. De huizen zijn er gemaakt van hout, karton en blik. Met de hygiëne is het niet best. Er is geen schoon water en er zijn geen wc's. Daarom plassen en poepen mensen op straat. Ook wordt de vuilnis nooit opgehaald. Overal lopen ratten, apen en varkens naar voedsel te zoeken. Het stinkt er vreselijk. Door de slechte hygiëne worden veel mensen ziek. India is een dichtbevolkt land. De regering denkt dat de overbevolking de problemen veroorzaakt.

Een kleine groep mensen verdient veel geld in de Indiase filmindustrie.

Verschillen

In India is alles niet erg eerlijk verdeeld. Toch klaagt bijna niemand erover. Dat komt omdat Indiërs het hindoeïsme als godsdienst hebben. Hindoes geloven dat hun lot bepaald is. Als een hindoe arm geboren is, is dat nou eenmaal zo. Hindoes zijn ingedeeld in vaste groepen, de kasten. Er zijn vier hoofdgroepen. Geleerde priesters zijn de eerste kaste. De tweede kaste bestaat uit bestuurders, ambtenaren en soldaten. Boeren, verkopers en vakmensen vormen de derde kaste. De vierde kaste zijn de arbeiders en bedienden. En dan zijn er nog paria's. Dat zijn mensen die zo arm zijn, dat ze niet eens bij een kaste horen. Ze bedelen om in leven te blijven. Veel mensen zijn zo arm, dat hun kinderen iedere dag moeten werken. Die verdienen dan wat geld bij voor hun ouders. Kinderarbeid is eigenlijk verboden. Maar bazen hebben graag kinderen, want die zijn goedkoop. Voor de kinderen is het geen pretje. Ze werken vaak wel veertien uur per dag. In grote steden van India doen miljoenen kinderen heel gevaarlijk en ongezond werk in fabrieken waar vuurwerk, leer, lucifers en tapijten worden gemaakt. Voor een dag werken krijgen ze tien roepies, ongeveer 25 eurocent.

Het landschap in India ziet er overal anders uit. Er zijn woestijnen waar het wel 50 graden kan worden en bergen waar altijd sneeuw ligt. Daar kan het ook 50 graden worden, maar dan onder nul. Rivieren hebben het land uitgesleten tot uitgestrekte vlaktes. Zo'n laagvlakte kan wel 500 kilometer breed zijn. Boeren verbouwen rijst op de laagvlakte, want de bodem is er vruchtbaar. In het Hoogland van Dekan zijn ook vlaktes. Die noemen we hoogvlaktes. Ook daar is de bodem vruchtbaar. De boeren verbouwen er katoen, tarwe en gerst. Dat is een graansoort met heel kleine korreltjes.

India is enorm groot, Nederland past er wel tachtig keer in.

Details en informatie

  • Titel: India
  • Auteur(s): Martine van Kolfschoten
  • Nummer: IC186
  • Niveau: 3
  • Siso: J India 991
123movies