Documentatiecentrum

Koning Willem I

De over-over-over-overgrootvader van koning Willem-Alexander was Willem I. Hij werd in 1814 de eerste koning van Nederland. Nederland werd toen een koninkrijk: een land met een koning aan het hoofd. Willem I werd ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Hij legde een eed af waarin hij trouw aan zijn land en volk beloofde. In 1815 werd Willem I ook koning van de Zuidelijke Nederlanden, het gebied dat nu België heet. De Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden vormden samen het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Ook vroegere kolonies hoorden bij het grote koninkrijk. Deze landen lagen in andere werelddelen, maar ze waren door Nederland veroverd. Nederlands-Indië, nu Indonesië, ligt in Azië. Suriname ligt in Zuid-Amerika. Willem I is zelf nooit in zijn kolonies geweest. Ze lagen veel te ver weg. 


© Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Brussel

Willem I legde vast welke rechten de Nederlanders hadden en aan welke regels en afspraken ze zich moesten houden
.

Veel macht

Willem I was een soevereine vorst. Dat betekent dat hij alle beslissingen in zijn eentje nam. En dat hij bepaalde waar geld aan uitgegeven werd. Na de Franse overheersing was er veel armoede in Nederland. Koning Willem I wilde het land weer sterk en rijk maken. Hij liet fabrieken en machines bouwen. En hij liet wegen en spoorlijnen aanleggen, kanalen graven en bruggen bouwen. Dat kostte allemaal veel geld. Willem I stak ook veel van zijn eigen geld in alle werkzaamheden.
Iedere woensdagmorgen mocht het volk op audiëntie bij de koning komen. Tijdens zo’n kort officieel bezoekje konden mensen hun problemen met Willem I bespreken. Of ze nu rijk of arm waren. Willem I werkte hard en nam per dag maar één keer de tijd om te eten. De hele dag las hij belangrijke papieren en schreef hij brieven. Hij besprak ook dingen met ministers. Maar hij luisterde niet echt naar wat ze te zeggen hadden. Eén van zijn beroemde uitspraken is: ‘Ik alleen beslis in alles’.

Ontevreden mensen

Willem I kreeg de industrie en handel in Nederland weer goed op gang. Hij liet ook veel scholen bouwen. In het noorden van het land waren de mensen tevreden. Maar in het zuiden (nu België) werd veel op Willem I gemopperd. Ze vonden het maar niks dat Willem I alles in zijn eentje besliste. En toen hij bepaalde dat Nederlands de officiële taal werd, waren ze woedend. Want in een groot deel van de Zuidelijke Nederlanden werd op dat moment Frans gesproken. De woedende zuiderlingen gingen de straat op. Willem I stuurde er een leger op af. Maar het Franse leger kwam de Belgen te hulp en daar kon Willem I niet tegenop. Hij moest zich overgeven en was de Zuidelijke Nederlanden kwijt. Hij was daardoor zo teleurgesteld dat hij aftrad. Zij zoon, kroonprins Willem, werd de nieuwe koning: Koning Willem II. Willem I overleed in 1841. Hij ligt in het graf van de familie Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk in Delft.


© InterfotoNature/Imageselect, Wassenaar

In het Koninklijk Paleis op de Dam ontving Willem I vaak koningen uit andere landen
.


Dit is een samenvatting van Junior-Informatieboekje 26 Koning Willem I.

Details en informatie

  • Titel: Koning Willem I
  • Auteur(s): Darja de Wever
  • Nummer: 26
  • Niveau: 2
  • Siso: J 936.4
123movies