Documentatiecentrum

Migratie

Ben je zelf wel eens verhuisd? Dan weet je dat het behoorlijk spannend is. Ieder jaar verhuizen er binnen Nederland veel mensen. Mensen verhuizen ook naar het buitenland en mensen uit andere landen komen naar Nederland. Mensen verhuizen voor een nieuwe baan of voor een veilige plek. Ze ontvluchten bijvoorbeeld hun woonplek voor natuurrampen of oorlogsgeweld. 
Al eeuwenlang verhuizen of emigreren mensen naar andere plaatsen of landen. Zo bestaat bijna de hele Amerikaanse bevolking uit emigranten. Zij hebben zich daar gevestigd na de komst van Columbus in 1492.
En vanaf het eind van de 16e eeuw (1500-1600) kwamen veel mensen naar Nederland omdat er meer werk en vrijheid was dan in de landen waar zij woonden. Of omdat er godsdienstoorlogen waren, zo kwamen veel joden uit Spanje of Portugal naar Nederland. Toen Nederland later minder rijk en machtig werd, kwamen er ook minder migranten.© Safin Hamed/AFP Collection/ANP

Elk jaar trekken duizenden mensen naar een veiliger gebied omdat ze vluchten voor geweld of voor een natuurramp
.

Een nieuw bestaan

In de 20e eeuw (1900-2000) kwam de migratiestroom naar Nederland opnieuw op gang. Er kwamen veel Belgen en Joden naar Nederland omdat zij de oorlogen ontvluchtten.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)vertrokken veel mensen uit Nederland. Tussen 1945 en 1960 emigreerden veel Nederlanders naar bijvoorbeeld Australië en Canada om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Ook kwamen er in die tijd veel nieuwe mensen bij. Het waren mensen uit de vroegere kolonies van Nederland: Indonesië en Suriname.
In de jaren ’90 kwamen er opnieuw veel vluchtelingen. Deze keer vooral mensen uit Afrika, waar honger en oorlogen heersten. Ze vroegen in Nederland asiel aan.

Vanaf het einde van de jaren ’50 (1950-1960) waren er in Nederland veel arbeidskrachten nodig. Uit Spanje en Italië en later ook uit Marokko en Turkije kwamen veel mannen om hier te werken. Het was de bedoeling dat ze na een paar jaar weer terug zouden gaan, daarom werden ze gastarbeiders genoemd.

Op de vlucht

Wereldwijd zijn er zo’n 20 miljoen vluchtelingen. Daarnaast zijn er nog veel meer ontheemden. Mensen vluchten om verschillende redenen. Omdat hun huis verwoest is door oorlogen of natuurrampen. Er zijn ook mensen die vluchten omdat hun geloof verboden is of omdat ze kritiek geven op de regering. Sommige mensen vluchten om te ontkomen aan een gedwongen huwelijk of omdat ze in vrijheid willen uitkomen voor hun homoseksualiteit. De meeste mensen vluchten binnen hun eigen land. Een klein deel komt naar Europa. In 2014 vroegen bijna 22 duizend mensen asiel aan in Nederland. Het waren vooral mensen uit Syrië en Eritrea.

Je mag je niet zomaar vestigen in een land. Toch moet er een plek zijn om vluchtelingen op te vangen. Daarom zijn er internationale afspraken gemaakt, het Internationale Vluchtelingenverdrag. Daarin staat precies omschreven wie een vluchteling is. Als iemand aan alle kenmerken voldoet, mag een land hem niet wegsturen. Hij of zij krijgt dan een verblijfsvergunning

Er zijn in Nederland mensen die vinden dat er geen buitenlanders meer bij moeten komen. Zij vinden dat het vooral problemen oplevert. Het wordt voor mensen die er nu al wonen steeds moeilijker om werk en een woning te vinden. Hoe moet dat als er nog meer mensen bijkomen?
Andere mensen zien juist de voordelen. Migranten doen werk waar geen Nederlanders voor te vinden zijn, bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw. Bovendien word de gemiddelde leeftijd van Nederlanders steeds hoger. Het is juist fijn als er jonge mensen van buitenaf bij komen.


© Ron Giling/Lineair, Arnhem

Vijftig jaar geleden zag je in Nederland nog weinig mensen met hoofddoekjes en at niemand couscous of Turkse pizza. Nu is dat allemaal heel gewoon.


Dit is een samenvatting van Informatieboekje 17 Migratie.

Details en informatie

  • Titel: Migratie
  • Auteur(s): Moniek van Zijl
  • Nummer: 17
  • Niveau: 4
  • Siso: J 302.5 
123movies