Documentatiecentrum

Mythologie

Al duizenden jaren geleden vertelden mensen elkaar verhalen over het ontstaan van de wereld, over de liefde over de dood. Dit soort oude verhalen noem je mythen. Alle mythen van een volk samen noem je de mythologie. In deze verhalen spelen vooral goden, duivels, helden, monsters en fantasiewezens een rol. Ze zijn sterk en dapper of juist vals en woedend. De verhalen werden niet door één persoon bedacht. Ze werden steeds een beetje anders doorverteld. Zo veranderden de verhalen geleidelijk. 

Hemelgoden

In veel mythen zit een wijze les of moraal voor de luisteraar. Die weet dan dat hij maar beter niet zo jaloers, hebzuchtig of eigenwijs moet zijn. Veel mythen werden ook verteld om iets te verklaren wat de mensen niet begrepen, zoals een zonsverduistering of een overstroming. De zon, maan en sterren werden in hun mythen levende wezens. Zo was de dondergod verantwoordelijk voor het slechte weer. Als het onweerde, was Thor kwaad en slingerde hij zijn hamer door de lucht. Een maansverduistering kwam doordat de maangodin werd aangevallen door een poema.


© Alamy/Imageselect, Wassenaar

De Inca’s vieren op 24 juni het grote feest ter ere van de zonnegod Inti. Vroeger droegen ze mummies rond en offerden ze lama’s. Nu is dit feest een toeristische attractie.

Superheld

De meeste volken hadden hun eigen mythologie. Heel bekend zijn de mythen uit IJsland, die zijn opgeschreven in een boek dat de Edda heet. Ook de Griekse en Egyptische mythen zijn wereldberoemd. In veel mythen spelen helden de hoofdrol. Dat zijn mensen of halfgoden met bijzondere krachten. Ze zijn op zoek naar hun liefje of naar een bijzonder voorwerp. Klinkt dat bekend, zo’n zoektocht of queeste? Dat kan kloppen, want de oude mythen zijn nog niet vergeten. In allerlei boeken, films en toneelstukken zie je elementen uit de oude verhalen terug. Sla een van de boeken over Harry Potter maar eens open. Of kijk naar de nieuwste Disneyfilm: daarin speelt vast een held of heldin die een opdracht moet uitvoeren, of met zijn of haar bijzondere krachten vecht tegen het kwaad!


© Timothy A. Clary/ANP, Rijswijk

Superman, Batman, Asterix… het zijn allemaal moderne superhelden. Ze zijn op zoek naar hun liefje of verslaan het kwaad met bijzondere krachten.

Details en informatie

  • Titel: Mythologie
  • Auteur(s): Gerda Végh
  • Nummer: 89
  • Niveau: 5
  • Siso: J 203.1