Documentatiecentrum

Natuurbescherming in Nederland

Wil je beren, wolven en elanden zien? Dan moet je tegenwoordig naar de dierentuin. Vroeger liepen ze overal vrij rond. Nederland was toen één groot natuurgebied. Nu is daar weinig van over. Veel mensen vinden dat jammer en willen daar iets aan doen. Dat is niet nieuw. Al in 1870 maakten mensen zich zorgen over het verdwijnen van natuur. En veel mensen protesteerden toen de gemeente Amsterdam huisvuil wilde storten in een natuurgebied. Een aantal natuurliefhebbers richtte daarna de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten op. Zij kochten het natuurgebied waar de vuilstort gepland was. Nu zijn er meer organisaties die zich met de natuur bezighouden. Daarnaast maakt de overheid plannen en wetten om de natuur te beschermen.

Natuurbescherming gebeurt het hele jaar door. Hier snoeien vrijwilligers knotwilgen hartje winter.

Is natuurbescherming nodig?

Dieren en planten maken deel uit van onze leefwereld. Alles in de natuur heeft met elkaar te maken, de een kan niet zonder de ander. Daarom is het belangrijk dat de natuur beschermd wordt. Over de manier waarop dat moet gebeuren, bestaan verschillende meningen. Sommigen vinden dat je de natuur haar gang moet laten gaan. Zij vinden dat er weer oernatuur moet komen. Er zijn ook mensen die juist vinden dat je de natuur moet onderhouden. Er bestaat in Nederland immers toch geen oernatuur meer. Alleen nog cultuurlandschap, zoals een heideveld. Als je dat niet onderhoudt, blijven er uiteindelijk alleen bossen over en verdwijnen andere soorten landschappen.
In Nederland zijn twee gebieden waar de natuur zich ontwikkelt zonder dat de mens zich ermee bemoeit: de Oostvaardersplassen en de Blauwe Kamer. In deze natuurontwikkelingsgebieden lopen grote grazers, zoals Konickpaarden en Schotse Hooglanders. Zij houden het gras kort. Zo krijg je veel variatie: hier een stuk bos, daar een open vlakte en verderop een moeras.

Beschermen en verbinden

Veel mensen in Nederland houden zich bezig met het behoud van de natuur. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door op de landelijke Natuurwerkdag onderhoud te verrichten. Mensen gaan dan wilgen knotten of poelen schoonmaken. Meestal zijn zij lid van een vereniging. Natuurverenigingen zorgen voor een groot aantal natuurgebieden in ons land. Er zijn ook organisaties die zich bezighouden met het beschermen van soorten. Bijvoorbeeld roofvogels of reptielen. Die dieren staan op de Rode Lijst. De organisaties doen onderzoek door dieren nauwkeurig te volgen en te tellen.
Ook de overheid vindt natuurbescherming belangrijk. In 1990 bedacht zij de Ecologische Hoofdstructuur. Om die te realiseren moeten er nieuwe gebieden bij komen, natuurontwikkelingsgebieden. Uiteindelijk worden al deze gebieden met elkaar verbonden. Het plan is zo groot, dat het in stappen wordt uitgevoerd.
De overheid maakt ook wetten om de natuur te beschermen. Je mag bijvoorbeeld niet zomaar een camping beginnen. En als er een nieuwbouwwijk wordt gebouwd, moet er eerst gekeken worden of er op die plek geen zeldzame planten of dieren voorkomen.

Over dit ecoduct kunnen dieren zonder problemen van het ene natuurgebied naar het andere lopen.

Details en informatie

  • Titel: Natuurbescherming in Nederland
  • Auteur(s): Mariëtte Wendelgelst
  • Nummer: IC291
  • Niveau: 3
  • Siso: J 570.3
123movies