Documentatiecentrum

Provincie Flevoland

Stel je voor dat je terug kon gaan in de tijd, naar Flevoland in het jaar 1900. Haal je reddingsvest dan maar vast tevoorschijn! Want waar nu Flevoland is, was 100 jaar geleden alleen maar zeewater. Zelfs toen jouw opa en oma op school zaten, bestond de provincie Flevoland nog niet. Pas in 1986 werd Flevoland de twaalfde provincie van Nederland.


© UVA Kaartenmakers, Castricum

Honderd jaar geleden zag Nederland er anders uit. Waar nu Flevoland ligt, was toen nog zee.

Water wegpompen

Flevoland is ontstaan door delen van het IJsselmeer droog te leggen. Dit gebeurde door dijken te bouwen. Daarna werd het water binnen de dijken weggepompt. Zo ontstonden twee grote polders: de Noordoostpolder en de Zuidoostpolder of Flevopolder. Samen vormen zij Flevoland.
De hoofdstad van Flevoland is Lelystad, vernoemd naar Cornelis Lely. Hij heeft bedacht hoe Flevoland moest worden drooggelegd. Maar Lelystad is niet de grootste stad van Flevoland, dat is Almere.


© mhpublicaties.nl

Nadat Flevoland was drooggelegd, zijn er veel scheepswrakken gevonden. Hoe dat kwam lees je in het boek.

De eerste bewoners

De provincie Flevoland is dus helemaal bedacht en gemaakt door mensen. Maar nadat het land was drooggelegd, was er niets anders dan een blubberige vlakte. Alles moest nog worden ingericht! Midden in de Noordoostpolder werd het dorp Emmeloord gebouwd. Daaromheen kwamen 10 kleine dorpen te liggen. Ruim 10.000 mensen meldden zich aan voor een boerderij. Maar er was slechts plek voor zo’n 1500 boeren. Alleen de ‘beste’ boeren werden uitgekozen. Zij moesten als eerste bewoners het land leefbaar maken. Daarom werden zij ‘pioniers’ genoemd.

Details en informatie

  • Titel: Provincie Flevoland
  • Auteur(s): Femke Ganzeman
  • Nummer: 88
  • Niveau: 3
  • Siso: J Flevoland 986
123movies