Documentatiecentrum

Provincie Groningen

Nederland is verdeeld in 12 provincies. Groningen is er één van. De hoofdstad van Groningen heet ook Groningen. In 2016 woonden er bijna 600 duizend mensen in de provincie Groningen. Daarvan wonen er bijna 200 duizend in de hoofdstad. 
De provincie Groningen ligt in het noordoosten van Nederland. Groningen grenst in het westen aan de provincie Friesland. En in het noorden aan de Waddenzee. Ten oosten van Groningen ligt Duitsland. En in het zuiden grenst Groningen aan de provincie Drenthe. Drie eilanden in de Waddenzee horen bij Groningen. Dat zijn Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduintjes. Er wonen geen mensen op deze kleine eilanden. Je kunt wel lopen op het wad. Dat is de bodem van de zee. Bij eb,
als het zeewater wegstroomt van de kust, komt de grond droog te staan. 
Langs de kust van Groningen zie je veel kwelders. De kwelders zijn lang geleden gevormd uit zeeklei, slib en zand. Slib zit in de zee en lijkt op heel zachte klei.


© Peter Eekelder/Buiten-Beeld/HH

 Het wad en de kwelders trekken veel vogels aan
.

Land en water

Een groot gedeelte van Groningen was vroeger moeras. In het moeras lag veen. Veen ontstaat uit resten van planten. Laagveen ligt onder water en bestaat uit resten van planten, bomen en insecten. Hoogveen ligt hoger en bestaat uit mos, dat zich volzuigt met regenwater. Hierdoor lijkt het soms op een spons. 
Gedroogd veen brandt goed. Het werd vroeger gebruikt om ovens en kachels mee te stoken. Het heet dan turf. In Groningen is veel veen uit de grond gehaald. De plaatsen Hoogezand, Sappemeer, Veendam en Stadskanaal liggen in de Veenkoloniën. Je kunt nog goed zien dat daar vroeger veen is gegraven. Door het landschap lopen rechte wegen en kanalen. Daar werd vroeger de turf over vervoerd. Veel dorpen zijn langs de kanalen gebouwd en daarom hebben ze een langgerekte vorm. Het land wordt tegenwoordig gebruikt voor akkerbouw.

Van alles te doen

In de stad Groningen staan veel bijzondere gebouwen. Midden in de stad vind je de  Grote Markt met de Martinitoren. De toren is 96,8 meter hoog. De toren is in 1469 gebouwd om de macht van de stad te laten zien. Je kunt de Martinitoren beklimmen, dan heb je prachtig uitzicht over de stad. 
In de hoofdstad staat ook het Groninger Museum. In het museum zijn schilderijen, beelden en foto’s te zien. Het museum staat als een eiland in het water. Het heeft
verschillende vormen en kleuren. Het museum trekt veel bezoekers. In het Groninger Museum is van alles te doen voor kinderen, zoals schilderen en een speurtocht. In het Groninger Museum hangt onder andere werk van een Groningse groep kunstenaars uit de vorige eeuw. Ze noemden zich De Ploeg. De kunstenaars vonden dat de kunst in Groningen eens goed omgewoeld moest worden. De aarde woelde je vroeger om met een ploeg, vandaar de naam. De groep schilderde vooral het Groningse landschap, maar ook portretten en het leven in de stad. 


© Hollandfoto/Nationale Beeldbank, Amsterdam

Het Groninger Museum is een prachtig en kleurig gebouw.


Dit is een samenvatting van Junior-Informatieboekje 34 Provincie Groningen.

Details en informatie

  • Titel: Provincie Groningen
  • Auteur(s): Susan Schaeffer
  • Nummer: 34
  • Niveau: 2
  • Siso: 986
123movies