Documentatiecentrum

Provincie Zeeland

De provincie Zeeland heet niet voor niets ‘zee-land’. Er is zee en er is land. Zeeland ligt in het zuidwesten van Nederland. Het grenst aan België en aan de Noordzee. Het land ligt er lager dan de zee. Daarom waren er vroeger vaak overstromingen. Nu niet meer, want er werden dijken aangelegd. Tussen het Zeeuwse land liggen zeearmen. Een zeearm is een inham van de zee. De grootste zeearmen in Zeeland heten de Oosterschelde en de Westerschelde. Heel vroeger werd alles in Zeeland via het water vervoerd. Door de aanleg van spoorlijnen, wegen, tunnels, bruggen en dammen kon Zeeland beter worden bereikt. Middelburg is de hoofdstad van de provincie Zeeland.

Toen en nu

Heel vroeger woonden er Romeinen in Zeeland. Toen Zeeland door overstromingen steeds meer onder water kwam te staan, verlieten de mensen het gebied. Vanaf de 7e  eeuw (600- 700) kwamen er weer mensen wonen. Om het water tegen te gaan, legden boeren verhogingen rondom hun boerderijen aan. 
De Noordzee is altijd een bedreiging voor Zeeland geweest. En in 1953 ging het heel erg mis. Op 31 januari raasde een zware storm over Zeeland. Het was ook springvloed. Dijken braken door en de provincie werd overspoeld met zeewater. Huizen en stallen liepen onder. Bijna tweeduizend mensen verdronken en ook veel dieren stierven. Die grote overstroming heet de ‘Watersnoodramp’. Veel huizen waren onbewoonbaar. En het zoute water had veel weilanden en akkers verpest. Dat was een grote strop voor de boeren.
Al voor de Watersnoodramp was een plan bedacht om grote overstromingen te voorkomen: het Deltaplan. Na de ramp werd het snel uitgevoerd. Dijken werden verhoogd en de zeearmen werden afgesloten met dammen. Die bouwwerken sloten de zeearmen af van de zee. In de Oosterschelde werd een stormvloedkering gebouwd. Dat is een dam met schuiven die dicht kunnen bij storm en springvloed. De dammen en dijken in Zeeland heten samen de Deltawerken. Door de Deltawerken is de kans op een watersnoodramp veel kleiner.


© Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg

De Watersnoodramp was verschrikkelijk. Gelukkig is Zeeland nu veilig door de Deltawerken.


Plezier

De Deltawerken zijn ook te bezoeken. In het Deltapark Neeltje Jans leer je alles over de strijd tegen het water. En je komt te weten hoe de stormvloedkering gebouwd is en hoe hij werkt. Je kunt er ook zeehonden en zeeleeuwen bekijken. Of een duik nemen in het zwemparadijs. In Zeeland zijn nog veel meer leuke dingen te doen. Het is een goede provincie voor allerlei watersporten. Bijvoorbeeld aan de lange stranden van Schouwen-Duiveland. Ook kun je paardrijden in de duinen. Of duiken in het Grevelingenmeer. In het museum Terra Maris in Oostkapelle kun je het landschap en de dieren van Zeeland ontdekken. Er is een speurtocht in de duinen uitgezet, en je kunt de kruidentuin bekijken. Ook leuk: dingen verzamelen die op het strand aanspoelen, zoals schelpen, visnetten of hout. 

Dit is een samenvatting van Junior-Informatieboekje 340 Provincie Zeeland.

Details en informatie

  • Titel: Provincie Zeeland
  • Auteur(s): Susan Schaeffer
  • Nummer: 340
  • Niveau: 3
  • Siso: J 986
123movies