Documentatiecentrum

Psychologie

Psychologie heeft te maken met het gedrag van mensen en probeert dat te verklaren. Psychologen kunnen dat gedrag op verschillende manieren verklaren. Sommigen doen dat door psychologisch onderzoek. Anderen werken in de hulpverlening om mensen met psychische problemen te helpen. Er zijn ook psychologen die als adviseur werken voor bedrijven of de regering. 
Veel psychologisch onderzoek bestaat uit het observeren van mensen in bepaalde situaties. Psychologen kunnen ook een experiment doen om te kijken hoe mensen reageren. Vaak blijkt dat mensen zich door groepsdruk anders gedragen dan wanneer ze alleen zijn.
Gevoelens en gedrag kunnen voor psychische problemen zorgen. Door erover te praten met iemand die je vertrouwt, kunnen de problemen minder worden. Lukt dat niet, dan kan een psycholoog je helpen.


Hoe komt het dat mensen zich als een groep rellende hooligans gedragen? Dat heeft te maken met groepsgedrag. In een grote groep voelen mensen zich minder verantwoordelijk. 

Specialisten

Psychologie kan over alles gaan waar mensen mee te maken krijgen, want alles heeft invloed op hoe je denkt, voelt en doet. Psychologen specialiseren zich meestal in één onderdeel daarvan. Dat kan bijvoorbeeld ontwikkelingspsychologie zijn, waar de psycholoog kijkt naar hoe kinderen, maar ook volwassenen zich voortdurend ontwikkelen.
Omgevingspsychologie gaat over mensen en hun omgeving. Bijvoorbeeld over veiligheid van een wijk. Omgevingspsychologen adviseren bij het ontwerpen en inrichten van gebouwen en nieuwe wijken en bedenken praktische oplossingen voor omgevingsproblemen.


Om mensen te verleiden meer te bewegen werd in een metrostation in Zweden een trap gemaakt met speciale treden. Als je over de trap loopt klinkt er bij iedere tree een toon van een piano.

Er zijn nog andere specialisaties. Zo houden forensisch psychologen zich bezig met misdaad. Ze onderzoeken waarom iemand een misdaad heeft begaan.
Het bekendste is de klinische psychologie. Die gaat over de psychische problemen van mensen en hoe je mensen daarbij kunt helpen. 

Psychische problemen

Een veelvoorkomend psychisch probleem is een verslaving. In Nederland zijn duizenden jongeren gameverslaafd. 
Een andere psychische klacht is somberheid. Een sombere bui gaat meestal wel weer over. Maar sommige mensen hebben voortdurend een somber gevoel, ze hebben een depressie
Wanneer psychische problemen niet overgaan en je ze zelf niet kunt oplossen, kun je de hulp inroepen van een klinisch psycholoog. Sommige klinisch psychologen zijn gespecialiseerd in het helpen van kinderen. Een psycholoog heeft een beroepsgeheim. Je kunt een psycholoog dus vertrouwen en je mag echt alles zeggen. 

In de toekomst

We krijgen steeds meer te maken met techniek in de toekomst. Hoe gaan mensen daarmee om? Ook daar denken psychologen over na. Ze zijn bijvoorbeeld nauw betrokken bij het ontwikkelen van sociale robots. Deze robots kunnen worden ingezet om eenzame ouderen gezelschap te houden. Tegelijk kunnen de robots de ouderen in de gaten houden en zo nodig een dokter alarmeren.
Een ander toekomstprobleem waar psychologen over nadenken zijn ruimtereizen. Er zijn serieus plannen voor een bemande ruimtereis naar Mars. Een enkele reis Mars duurt acht maanden. Kunnen astronauten zolang met elkaar in een kleine ruimte verblijven? Hoe gaan ze om met stress en angst? Om zo’n reis voor te bereiden wordt er veel onderzoek gedaan waarbij de omstandigheden vergelijkbaar zijn met die op Mars. Voor dit onderzoek gaan wetenschappers naar de Zuidpool. In de winter kan daar negen maanden lang geen vliegtuig landen. Ze kunnen dus niet naar huis als ze ruzie krijgen, ziek worden of heimwee hebben.

Dit is een samenvatting van Informatieboekje 70 Psychologie. 

Details en informatie

  • Titel: Psychologie
  • Auteur(s): Karin van Hoof
  • Nummer: 70
  • Niveau: 4
  • Siso: J 411
123movies