Documentatiecentrum

Rampenbestrijding

Je ziet het wel eens op het journaal. Er is ergens een ramp gebeurd! Mensen worden geëvacueerd en opgevangen in een sporthal. Hele wijken worden afgezet. Niemand mag er meer in. Hulpverleners zijn dag en nacht in touw om de slachtoffers te helpen. Bij rampen zijn er vaak doden en gewonden. Er is altijd veel schade.
Een ramp kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een technische storing, zoals kortsluiting of een fout die iemand bij zijn werk maakt. Ook zijn er natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen. En er zijn mensen die opzettelijk een ramp veroorzaken, bijvoorbeeld door een gijzeling of bomaanslag.
Bij ongelukken en rampen is het belangrijk dat er snel hulp komt. Als je ziet dat er iets ergs gebeurt, zoals een ongeluk of een brand, moet je via 1-1-2 de alarmcentrale bellen.

Bij veel telefoons hangen verschillende alarmnummers.

Drie soorten hulp

De mensen van de alarmcentrale zorgen ervoor dat er brandweerwagens, ambulances, politiewagens en hulpverleners naar de ramp gaan. Elke seconde telt, als het gaat om het redden van mensen. Daarom rijden de wagens met zwaailicht en sirene naar de ramp.
De mensen van de brandweer, ambulance en politie doen verschillend werk. Er is één persoon die de leiding heeft op het rampterrein. Dat is de commandant. Meestal is dat iemand van de brandweer. De burgemeester is altijd de baas in zijn of haar gemeente.

Brandweerlieden blussen niet alleen branden. Ze redden ook mensen. En ze letten op de veiligheid van de mensen die vlak bij een brandend gebouw wonen. Als ze mensen moeten waarschuwen voor bijvoorbeeld een giftige gaswolk, laat de brandweer de sirene afgaan. Brandweermensen dragen beschermende kleding die tegen grote hitte kan.

Als er bij een ramp veel slachtoffers zijn, rijden de ambulances af en aan. In elke ambulance zit een chauffeur en een verpleegkundige. De verpleegkundigen geven de slachtoffers medische hulp. Zwaargewonden worden naar het ziekenhuis gebracht. De lichtgewonden worden ter plaatse behandeld. Als het nodig is, komt er een traumateam. Dat bestaat uit een chirurg en een verpleegkundige die speciaal opgeleid zijn voor het hulpverlenen bij ernstige ongelukken.

Brandweerlieden dragen veschermende kleding en soms ook zuurstofmaskers als zij een brand gaan blussen.

Vrijwilligers van het Rode Kruis helpen de gemeente bij het opvangen en verzorgen van slachtoffers.
Journalisten van radio, tv en kranten gaan op pad om meer over de ramp te weten te komen. De radio wordt ingeschakeld als rampenzender. Hij zendt dan berichten uit van de burgemeester aan de bevolking. Voorlichters van de gemeente organiseren persconferenties. Op deze bijeenkomsten vertellen de burgemeester, de brandweercommandant en de korpschef van de politie aan journalisten wat er aan de hand is.

Voor fabrieken en gebouwen waar veel mensen komen, zoals een café, zijn regels gemaakt voor de veiligheid. Deze bedrijven hebben een vergunning nodig. Hierin staan de regels waaraan het gebouw moet voldoen om er veilig te kunnen werken.
Veel bedrijven en ook scholen moeten een ontruimingsplan hebben. Hierin staat hoe, bijvoorbeeld bij een brand, de mensen snel uit het gebouw kunnen komen.
Elke gemeente in Nederland heeft een rampenplan . In dit plan staat hoe de bestrijding van een ramp wordt geleid. Er zijn ook plannen die speciaal voor een bepaald bedrijf zijn gemaakt. Voor bijvoorbeeld een bedrijf met zeer giftige stoffen of voor een vliegveld.

Ook op school kan een ramp gebeuren.

Details en informatie

  • Titel: Rampenbestrijding
  • Auteur(s): Jeanet de Pee
  • Nummer: IC089
  • Niveau: 4
  • Siso: J 614.8
123movies