Documentatiecentrum

Recycling

Wist je dat driekwart van al het afval in Nederland opnieuw gebruikt wordt? Dat is maar goed ook. Want ieder jaar produceren we in ons land zo'n 60 miljard kilo afval. Door bouwbedrijven, fabrieken, landbouwbedrijven, scholen, winkels én door mensen thuis.

Het Engelse woord recycling betekent dat iets in een kring rond gaat. Van grondstoffen wordt een product gemaakt, het product wordt afval en van dat afval worden weer grondstoffen gemaakt. Recycling heeft veel voordelen. Het is goedkoper en het is goed voor het milieu.

Om goed te kunnen recyclen is het belangrijk dat afval soort bij soort wordt ingeleverd. Thuis doen we al aan bronscheiding.

Niet al het afval kun je recyclen. Afval waar we helemaal niks meer mee kunnen, wordt op speciale plaatsen gestort. Zo'n vuilstortplaats kost veel geld. Het is dus het beste om zo min mogelijk afval over te houden.


© VVB/Lineair, Arnhem

Recyclingbedrijven maken van afval weer nieuwe grondstoffen. Hiervoor moet het afval gescheiden wordt ingezameld. Denk aan oud papier en glas.

Opnieuw gebruiken

Om producten te maken heb je grondstoffen nodig, bijvoorbeeld aardolie voor allerlei kunststoffen. Sommige grondstoffen worden steeds schaarser. Vooral metalen die gebruikt worden in elektrische apparaten, zoals aluminium of zilver. Veel mensen vinden daarom dat we duurzaam moeten produceren en leven. Dat kun je ook thuis doen. Bijvoorbeeld door dingen te hergebruiken. Of door een tweedehands fiets te kopen in plaats van een nieuwe.

Van afval worden nieuwe grondstoffen gemaakt. Metaal, glas en plastic worden gesmolten en krijgen dan weer een nieuwe vorm. Glas en blik kunnen oneindig vaak gerecycled worden zonder dat de kwaliteit vermindert. Bij kunststof is dat anders. Van harde kunststoffen zoals bloempotten en kratten worden bermpaaltjes gemaakt. Maar deze paaltjes kun je niet meer omsmelten tot bijvoorbeeld kinderspeelgoed.

Ook papier kun je niet eindeloos recyclen. Papier bestaat uit vezels en die kun je ongeveer zes of zeven keer opnieuw gebruiken. Daarna zijn ze te kort en te zwak.


© Wecycle, Zoetermeer

Van je mobieltje worden eerst alle onderdelen verwijderd die worden gerecycled. Van de rest worden kleine stukjes gemaakt. Dit blijft er over.

Recycling door de natuur

De allerbeste voorbeelden van recycling zie je in de natuur. Al het afval zoals afgevallen bladeren, dode planten en dieren en poep verteert. Kleine beestjes, zoals wormen en pissebedden maken het afval helemaal fijn. Tot slot maken schimmels en bacteriën er humus van. Dat is voedsel voor planten. Planten zijn weer voedsel voor dieren. Planten en dieren zorgen weer voor nieuw afval en zo is de kringloop rond.

Een deel van het huishoudelijke afval wordt op een natuurlijke manier gerecycled. Groente-, fruit- en tuinafval verteert vrij gemakkelijk. In de meeste gemeenten wordt dit afval opgehaald om er compost van te maken. Als jij een tuin hebt, kunt je zelf een composthoop maken.

Omdat bij recyclen de kwaliteit van het materiaal steeds een beetje minder wordt, hebben sommige mensen bedacht dat het ook anders moet kunnen. Zij vinden dat als je iets maakt, je moet zorgen dat het helemaal opnieuw te gebruiken is. Dit idee heet Cradle to Cradle, dat is Engels voor 'wieg tot wieg'.Dit is een samenvatting van Informatieboekje 366 Recycling.

Details en informatie

  • Titel: Recycling
  • Auteur(s): Moniek van Zijl
  • Nummer: IC366
  • Niveau: 3
  • Siso: J 670.1