Documentatiecentrum

Steppen en savannen

Savannen zijn enorm uitgestrekte, meestal groene grasvlakten. Ze liggen aan de rand van tropische regenwouden. Het is er heel warm, maar het regent er minder dan in het regenwoud. Op de savannen groeit vooral gras, maar hier en daar staan ook bomen. Voor dieren valt er genoeg te eten. Er leven dan ook veel verschillende diersoorten.

Steppen liggen verspreid over de hele wereld. Ze zijn, net als de savannen, enorm uitgestrekt. Het is er minder groen dan op de savannen. Dat komt doordat het op de steppen veel droger is. Er valt maar tijdens een heel korte tijd regen. Het gras is daarom korter en vaak geel of bruin van kleur. Bomen en struiken groeien hier bijna niet. Omdat er niet zoveel voedsel is, leven hier ook niet zoveel diersoorten als op de savanne. Voorbeelden van steppen zijn de prairies (zeg: prehries) in Noord-Amerika en de poesta's in Hongarije.

De Afrikaanse savanne is het leefgebied van grote roofdieren en planteneters.

Mensen en dieren

Het klimaat bepaalt of een gebied een savanne is of een steppe. In de savannen heb je een natte tijd en een droge tijd. Het is er in de lange zomer heet, nat en bewolkt. In de winter is het een paar maanden helemaal droog. De lucht is dan stralend blauw en er valt geen druppel regen. Door deze droge tijd kan er op de savanne geen bos groeien. Op de steppe is het nog veel droger. Daar kunnen bijna helemaal geen bomen groeien.

De groene Afrikaanse savannen zijn een ideaal leefgebied voor veel dieren. Grote kuddes zebra's, buffels en antilopen leven van het gras dat er groeit. Deze planteneters eten ook jonge boompjes. Zo zorgen zij er ook voor dat er geen bos ontstaat op de savanne. Al die grote planteneters zijn op hun beurt weer voedsel voor grote roofdieren en aaseters, zoals leeuwen, luipaarden en hyena's.

Op de savannen en steppen leven ook mensen. De meeste savannebewoners zijn boer. Sommigen zijn nomade. Ze trekken met hun kuddes runderen en geiten over de vlakten. Anderen leven van de akkerbouw. Ze hebben stukken van de savanne omgeploegd en akkers aangelegd. Daarop verbouwen ze katoen, mais en sorghum, een graansoort. De meeste boeren die op de Afrikaanse savanne leven, zijn zelfverzorgend.

De Zuid-Amerikaanse steppen of pampa's liggen voor het grootste deel in Argentinië. De boeren die daar wonen, houden vooral koeien. Argentinië verdient veel geld met de export van leer en rundvlees. Op de Noord-Amerikaanse steppe of prairie leefden vroeger miljoenen bizons. Nu is de prairie omgeploegd en is het één van de belangrijkste landbouwgebieden van de wereld geworden. De boeren hebben enorme veeboerderijen, die ranches (zeg: rentsjis) worden genoemd. Daar worden vooral runderen gehouden. Verder zijn er uitgestrekte tarwevelden aangelegd.

Op de Noord-Amerikaanse steppe leefden vroeger miljoenen bizons.

Midden in Azië ligt het land Kazachstan. Dat land bestaat uit een reusachtige steppe, die de Kazachstan-steppe wordt genoemd. Deze steppe is net zo groot als heel West-Europa. In het noorden van de Kazachstan-steppe valt de meeste regen. Net als op de pampa en de prairie zijn hier grote stukken grond als akkerbouwgebied in gebruik genomen.

Australië bestaat voor het grootste deel uit savannen, steppen en woestijn. Het is een droog land. Op de Australische woestijnsteppen leefden vroeger de aboriginals (zeg: ebboridzjinnuls), wat oerbewoners betekent. Zij leefden van de jacht op kangoeroes, slangen en insecten. Nu wonen er vooral schapenboeren.

Details en informatie

  • Titel: Steppen en savannen
  • Auteur(s): William van den Akker
  • Nummer: IC155
  • Niveau: 3
  • Siso: J 953.9
123movies