Documentatiecentrum

Veelkleurig Nederland

De afgelopen eeuwen zijn heel wat mensen tijdelijk naar Nederland gekomen. Ze waren op zoek naar werk, moesten hun land ontvluchten, of wilden graag een beter leven hebben. Deze mensen moesten wennen aan het nieuwe land. Aan de Nederlandse gewoonten en bijvoorbeeld het weer. Dat viel niet altijd mee. Natuurlijk brachten ze ook hun eigen gewoonten en gebruiken mee. Daardoor is Nederland in de loop van de tijd veranderd. Dat zie je bijvoorbeeld aan de eetgewoontes. Vroeger aten de meeste Nederlanders iedere dag aardappelen, groente en vlees. Nu kun je kiezen uit veel soorten gerechten, zoals nasi, pizza en pasta. Allemaal gerechten die immigranten meenamen naar hun nieuwe land. Ook heeft Nederland er feesten bij gekregen, zoals het Suikerfeest en het Chinese Drakenfeest. Zo kreeg Nederland meer kleur.


© Evert Elzinga/ANP Photo

Nederlanders genieten van de nieuwe gerechten die door buitenlanders zijn meegebracht.

Werk

Werk is altijd een belangrijke reden voor mensen geweest om naar Nederland te komen. In de negentiende eeuw kwamen veel mensen voor een aantal maanden naar Nederland om te werken. Deze seizoensarbeiders werkten meestal op het platteland, bijvoorbeeld tijdens het maaien van graan.
Zestig jaar geleden kwamen de eerste gastarbeiders naar ons land. Zij kwamen het vuile, zware werk doen dat Nederlanders niet wilden doen. Ze zouden tijdelijk komen. Maar veel arbeiders bleven, omdat er in hun eigen land nog steeds geen werk was. Ze lieten hun vrouw of gezin later overkomen.

Op de vlucht

Een andere reden om naar Nederland te komen, was dat mensen in hun eigen land niet meer veilig waren. Bijvoorbeeld omdat ze een ander geloof hadden. Nu zouden we deze mensen asielzoekers noemen.
Veel mensen vluchtten ook omdat hun land in oorlog was. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen veel Belgen naar Nederland. Hier werd niet gevochten. Maar het waren er zoveel, dat het moeilijk was om al deze mensen goed op te vangen. Ze kwamen in kampen terecht. Na de oorlog gingen de meesten terug naar België.

Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Nederland er veel inwoners bij uit Nederlands-Indië (nu Indonesië). In deze kolonie was in 1945 de oorlog ook afgelopen. De Indonesiërs wilden toen hun land zelf besturen. Maar Nederland wilde er de baas blijven en stuurde soldaten. Na vier jaar vechten gaf Nederland de strijd op. In de jaren erna kwamen 300 duizend Indiërs naar Nederland. Ook kwamen er veel mensen uit de Molukken, een van de eilandgroepen van Indonesië. In de onafhankelijkheidsoorlog hadden zij aan de kant van Nederland gevochten.


© Peter Hilz/HH

Iedereen die in Nederland wil wonen, moet naar school om Nederlands te leren.

Leven in Nederland

In de tweede helft van de twintigste eeuw kwamen er nog veel meer vluchtelingen naar ons land. Niet alleen uit Europese landen, maar ook bijvoorbeeld uit Chili en Somalië. Asielzoekers kunnen niet zomaar in Nederland blijven wonen. Ze wonen eerst tijdelijk in een asielzoekerscentrum (AZC) totdat ze te horen krijgen of ze mogen blijven of niet. Het kan lang duren voor ze een verblijfsvergunning krijgen.
Het is belangrijk dat de mensen in Nederland goed samenleven. Daarom wil de Nederlandse regering dat nieuwkomers inburgeren. Ze hoeven hun eigen gewoonten niet op te geven. Maar ze moeten wel rekening houden met de gewoonten van hun nieuwe land. Ook moeten ze voldoende Nederlands spreken. Op die manier krijgen ze de kans om hier een goed bestaan op te bouwen.

Details en informatie

  • Titel: Veelkleurig Nederland
  • Auteur(s): Petra Cremers
  • Nummer: IC308
  • Niveau: 3
  • Siso: J 935.6
123movies